Очікувані результати:

- покращення умов навчання дітей шляхом зміцнення матеріально-технічної

  бази школи;

- збереження здоров’я дітей;

- зростання якості навчально-виховної діяльності;

- дотримання вимог техніки безпеки.

 

Назва проекту: Виховний проект «Здоровим бути модно!»

Назва закладу: Глобинська гімназія № 1 ім. В. Є. Курченка  Глобинської районної ради Полтавської області

Мета: допомогти учням зрозуміти переваги здорового способу життя (ЗСЖ), заохочувати їх до здобуття знань, умінь і навичок ЗСЖ, стимулювати до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, поширювати знання про здоров’я, ЗСЖ у середовищі неповнолітніх, залучати їх до просвітницької діяльності серед однолітків, формувати справжній ідеал здорової людини, преконання в тому, що здоров’я – це сучасна мода.

Координатор проекту: Гордовська А.П., заступник директора з виховної роботи; Президент гімназії.

Команда проекту: медсестра, Дядюра С.В.,  Суховієнко В.Д., Калчугін В.М., Крутоголова Л.В., Скляр М.Г., комісія охорони здоров’я і спорту Президентської республіки.

Термін виконання: 2011-2016р.р.

План реалізації:

 

Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Розробка плану діяльності комісії з охорони здоров’я і спорту Президентської республіки

Щорічно, вересень

 

Президент гімназії

Голова комісії

2

Організація роботи щодо відбору й систематизації матеріалу за темою «Здоровим бути модно!»

Щорічно, вересень, жовтень

 

Президент гімназії

Голова комісії

3

Формування особистісних мотивів серед однолітків для реалізації моделі «Здоровий спосіб життя»

Постійно

Шкільні ресурси

Гордовська А.П.,

Голова комісії

4

Проведення Днів здоров’я, зустрічей з медпрацівниками, виставок, екскурсій

Систематично

Шкільні ресурси

Голова комісії

Крутоголова Л.В.

5

Розвиток комунікативних умінь і навичок, інтелекту, культурного рівня гімназистів

Постійно

Шкільні ресурси

Гордовська  А.П.

Президент гімназії

6

Формування умінь і навичок щодо визначення життєвих цінностей, відповідального ставлення до власних вчинків і власного здоров’я; навчання оцінювати ситуації ризику, прийняття відповідальних рішень і вміння протистояти соціальному тиску

Постійно

Шкільні ресурси

 Гордовська  А.П.

Президент гімназії

Калчугін В.М.

Крутоголова Л.В.

7

Організація діяльності волонтерської групи «Нова хвиля»; формування в учасників групи умінь та навичок ведення просвітницької роботи серед однолітків із пропаганди ЗСЖ

Вересень-жовтень 2011р.

Спонсорські кошти

Гордовська А.П.

Дядюра С.В.

Президент гімназії

Крутоголова Л.В.

10

Розробка і випуск пропаган-дистської літератури, бюлете-нів, буклетів

Щомісячно

Спонсорські кошти

Голова комісії

11

Проведення превентивних заходів, що формують навички ЗСЖ:

- дебати «Молодь за здоро-вий спосіб життя»  (11 кл.);

-виставки  малюнків «Шкід-ливі звички» ;

-виставки стінгазет до Всесвіт-нього дня боротьби зі СНІДом

Постійно

Шкільні ресурси

Гордовська А.П.

Дядюра С.В.

Президент гімназії

Крутоголова Л.В.

Суховієнко В.Д.

Калчугін В.М.

Медсестра

12

Формування фонду відео лекторію на теми ЗСЖ, які мають за мету показати підліткам реальну картину негативного впливу шкідливих звичок на організм людини

Систематично

Батьківські кошти, шкільні ресурси

Скляр М.Г.

13

Висвітлення роботи у ЗМІ

Щомісячно

Шкільні ресурси

Голова комісії

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати проекту:

- учні усвідомлять переваги ЗСЖ;

- у гімназистів відбудеться формування справжнього ідеалу здорової людини;

-у підлітків буде сформовано навички щодо визначення життєвих цінностей;

- гімназисти навчаться правильно оцінювати ситуації ризику, приймати відповідальність за свої вчинки і протистояти соціальному тиску;

- збільшиться кількість учнів, які свідомо обиратимуть ЗСЖ;

- покращиться здоров’я школярів.

 

 

Назва проекту: «Полтавщина – перлина України»

Назва закладу: Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є. Курченка  Глобинської районної ради Полтавської області

Мета: виховувати в учнях активну громадянську позицію, високі патріотичні почуття, пошану до людей праці, почуття гордості за свою батьківщину, її героїчне минуле, сприяти гартуванню українського національного характеру.

Координатор проекту: Гордовська А.П.- заступник директора з виховної роботи

Команда проекту: Дядюра С.В., Лазаренко С.В., Ринденко Г.В., Савлюк С.В., Тисленко Л.О., Жук С.В., Вакуленко Н.Г., класні керівники.

Термін виконання: 2011-2016р.р.

План реалізації:

 

Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Вивчення запитів учнів щодо їх бажання познайомитися з перлинами рідного краю.

Щорічно, вересень    

 

 

Дядюра С.В.,

Класні керівники

2

Учнівські колективи здійснюють екскурсії  до різних місць України, оформлюють звіти, на основі яких створюється екскурсійний вернісаж «Моя Україна»

Протягом всього періоду

Батьківські кошти

Дядюра С.В.

Класні керівники Ринденко Г.В. Савлюк С.В. Тисленко Л.О. Жук С.В.

 

3

Учні збирають матеріали про цікаві об’єкти рідного  міста, оформлюють звіт про пошукову роботу

Протягом всього періоду

Батьківські, спонсорські кошти

Дядюра С.В.,

Класні керівники

4

Зустрічі з цікавими людьми, які проживають у рідному місті, створення фотоальбомів, книги вражень «Цікаві зустрічі»

Протягом всього періоду

Шкільні ресурси, батьківські кошти

Дядюра С.В.,

Класні керівники

5

Години спілкування, на яких вивчають символіку, звичаї рідного краю

Щорічно

  1 раз на семестр

Шкільний ресурс

Класні керівники

Вакуленко Н.Г.

Жук С.В.

Лазаренко С.В.

6

Родинні свята, на яких учні знайомлять присутніх з традиціями їхньої родини.

Щорічно  згідно з оголошеними термінами

Батьківські  кошти, спонсорські кошти

Класні керівники

7

Виставка «З бабусиної скрині», де демонстру-ються родинні реліквії.

Щорічно  згідно з оголошеними термінами

Батьківські кошти

Класні керівники

 

 

8

Висвітлення роботи у ЗМІ

Постійно

Шкільний ресурс

Гордовська А.П.

Дядюра С.В.

 

Очікувані результати:

- учні більше дізнаються про минуле та сучасне рідного краю;

- зустрічі та подорожі сприятимуть зростанню поваги до людей праці;

- формування активної громадянської позиції, високих патріотичних почуттів;

- формування учнівського колективу;

- посилення зв’язку між школою та родинами учнів;

- презентація фотоальбомів, виставок.

 

Назва проекту: «Глибини знань»

Назва закладу: Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є. Курченка  Глобинської районної ради Полтавської області

Мета: заохотити учнів до вивчення предметів навчального циклу, розширити кругозір школярів, розвивати інтелектуальний потенціал учнів

Координатор проекту: Телюра Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; Яворська Л.К., заступник директора з навчально-виховної роботи; Корсун Ж.М., заступник директора з науково-методичної роботи

Команда проекту: Шаповал Н.А., Какушка О.Г., Перевьорткіна Л.Г., Яворська Л.К., Тисленко Л.О., Жадан О.Ю., Рєзнік Л.І.

Термін виконання: 2011-2016р.р.