Свідомість: розуміння кожним необхідності забезпечення розвитку навчального закладу, цілеспрямована його діяльність.

Наступність: послідовність і перспективність освітнього процесу, що сприяє поглибленню та розширенню набутих раніше знань і досвіду; динаміка пошуку, спрямованість на майбутнє.

Мотивація: мобілізація та спрямування всіх суб’єктів навчально-виховного процесу на досягнення цілей розвитку школи, безперервний пошук її унікального значення і призначення.

Толерантність: чесна, щира, відкрита взаємодія з іншими людьми, всім навколишнім середовищем; створення сприятливих умов для довіри, поваги, людської гідності.

Функції:

Навчальна: надання якісних освітніх послуг.

Просвітницька: створення певної системи поширених знань.

Наукова: формування цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду.

Інформаційна: успішна адаптація в інформаційне суспільство, поширення відомостей про діяльність школи через співпрацю зі ЗМІ.

Професійно-кадрова: підбір і забезпечення закладу високо кваліфікаційними педагогічними кадрами, підтримка професійного зростання.

Організаційно-методична: система заходів, спрямована на професійний розвиток учителя.

Видавнича: підготовка і друк шкільної газети, буклетів про діяльність школи, методичних розробок учителів.

Соціологічна: адаптація до життя в оточуючому середовищі, формування  комунікативних навичок.

Розвиток Інтернет – середовища: удосконалення і розвиток комп’ютерної грамотності учнів і учителів, створення веб-сайту школи.

Інноваційна: запровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Напрямки діяльності школи:

Навчальна діяльність здійснюється через забезпечення дійсного доступу до якісної освіти впродовж життя, підвищення її рівня, оновлення змісту на форми організації навчально-виховного процесу шляхом запровадження освітніх інноваційних технологій.

Виховна діяльність передбачає формування у молоді стійких, вмотивованих моральних норм і принципів життя у громадянському суспільстві, виховання людини з розвиненим національним, духовним, естетичним, екологічним світоглядом, здатної до реалізації власного потенціалу в умовах сучасного  світу.

Здоров’язберігаюча діяльність направлена на захист життя учасників навчально-виховного процесу, забезпечення комплексного підходу до гармонійного формування всіх складових здоров’я (фізичного, психічного, духовного і соціального), організацію якісного медичного обслуговування, пропаганду здорового способу життя, виховання культури здоров’я.

Соціокультурна діяльність направлена на формування особистості демократичного світогляду, яка усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, набуває власного досвіду культури поведінки в соціальному та природному оточенні, підготовлена до життя і праці у суспільстві.

Науково-методична діяльність включає вдосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження інноваційних технологій, стимулювання і підтримку обдарованості і творчості кожного учня, розвиток навичок самостійного і наукового пізнання.

 

 

 

 

Назва проекту: «Територія комфорту»

Назва закладу: Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є. Курченка Глобинської районної ради Полтавської області

Мета: покращити матеріально-технічну базу школи для забезпечення умов здійснення якісної навчально-виховної діяльності.

Координатор проекту: Скляр К.І. – директор гімназії

Команда проекту: Телюра Н.В., Яворська Л.К., Корсун Ж.М., Лаціс Л.О.,члени батьківського комітету, класні керівники.

Термін виконання: 2009-2014р.р.

План реалізації:

 

Заходи

Термін

Ресурси, фінансування

Відповідальні

1

Аналіз стану МТБ школи і визначення слабких сторін

Листопад-грудень 2011р.

Шкільний ресурс

Директор

Завгосп

2

Визначення джерел інвестування

Січень-березень 2012р.

 

Директор

3

Створення гардеробної для учителів

До 1.09. 2011р.

Спонсорські кошти

Директор

Завгосп

4

Ремонт учительської кімнати

Липень-серпень 2011р.

спонсорські кошти

Директор

Завгосп

5

Реконструкція кімнат санітарного призначення

-                      ІІ поверх

 

 

 

До 2014р..

Бюджетні кошти, спонсорські кошти, благодійні батьківські внески 

Директор

Завгосп

6

Ремонт покрівлі закладу

До 2014р.

Бюджетні кошти

Директор

Завгосп

7

Косметичні ремонти класних кімнат

Щорічно

Батьківські  кошти

Директор

Завгосп

Класні керівники

8

Придбання шкільних корпусних меблів

Щорічно

Бюджетні кошти, спонсорські кошти, благодійні батьківські внески 

Директор

Завгосп

9

Заміна вікон у класних кімнатах на І та  ІІ поверхах

З 2011р.

Бюджетні кошти

Директор

завгосп

10

Заміна системи освітлення школи

Постійно

Бюджетні кошти, батьківські  кошти, спонсорські кошти

Директор

Завгосп

Класні керівники

11

Реконструкція спортивної зали:

- заміна системи електроосвітлення, вікон, дверей, обладнання та ін.

2011-2012 р.р.

Бюджетні, спонсорські кошти.

Директор

Завгосп

12

Оснащення кабінету інформаційних технологій

- придбання мультимедійного проектора і екрану

- компютерів

- інтерактивної дошки

До 01.09.2011р.

 

Спонсорські,

бюджетні кошти

Директор

Завгосп

13

Капітальний ремонт фасаду будівлі

До 2014р.

Спонсорські, бюджетні кошти

Директор

Завгосп

14

Капітальний ремонт кабінету біології

2012р.

Спонсорські кошти, бюджетні кошти

Директор

Завгосп

15

Придбання обладнання і реактивів для демонстрації фізичних та хімічних дослідів

Щорічно

 

 

 

 

Бюджетні кошти

Директор

Завгосп

16

Заміна дверних блоків у кабінетах, перехідному коридорі

Постійно

Бюджетні кошти, батьківські внески, спонсорські  кошти

 

Директор

Завгосп

Класні керівники

17

Виготовлення стендів:

- до музейних кімнат;

- інформаційного призначення

 

Постійно

Благодійні батьківські внески 

Директор

Завгосп

18

Покращення МТБ та капітальний ремонт каналізаційної системи шкільної їдальні

 До 1.09.2011р.

Спонсорські, бюджетні кошти

Директор

Завгосп

19

Ремонт умивальників

До 1.09.2011р.

Спонсорські, бюджетні кошти

Директор

Завгосп

18

Звіт щодо підтримки і покращення МТБ

Щорічно серпень-вересень

 

Директор