Досягнення

учнів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури

2012-2013н.р.

Прізвище, імя учня

Клас

Предмет

Рай.

етап

Обл..

етап

Учитель

1

Тесля Валерія

11

Укр..мова

1

 

Проскурня В.А.

2

Шаповал Юлія

10

Укр..мова

1

 

Головаш О.Г.

3

Кірян Катерина

11

Укр..мова

2

3

Проскурня В.А.

4

Мороз Владислава

7

Укр..мова

2

 

Проскурня В.А., Головаш О.Г.

5

Бакало Юлія

9

Укр.. мова

2

 

Сич Л.І.

6

Захарова Ол-дра

9

Укр..мова

3

 

Сич Л.І.

 

Учні гімназії взяли активну участь у творчих конкурсах районного та обласного рівнів: «Усміхнемось щиро Вишні», читців поезій про І.Котляревського(Шаповал Ю., 10-Бкл., виборола ІІ місце в обласному конкурсі, учитель Головаш О.Г.), конкурсі колядок та щедрівок( І місце в районному етапі).

Кафедра початкових класів налічує 8 фахівців:

-       Жадан Ольга Юріївна, керівник методоб’єднання, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, "Старший вчитель”, »,  стаж педагогічної роботи 32 роки, працює над проблемою «Формування творчого мислення учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій»;

-       Левченко Людмила Геннадіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Учитель-методист»,  стаж педагогічної роботи 31 рік, працює над проблемою «Підвищення ефективності уроку»;

-       Проценко Жанна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»,  стаж педагогічної роботи 27 років, працює над проблемою «Робота з батьками учнів у початкових класах»;

-       Ращупкіна Ніна Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»,  стаж педагогічної роботи 33 роки, працює над проблемою «Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках»;

-       Бабко Світлана Іванівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»,  стаж педагогічної роботи 26 років, працює над проблемою «Сучасні технології навчання»;

-       Боровик Тетяна Олексіївна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель»,  стаж педагогічної роботи 27 років, працює над проблемою «Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів»;

-       Таранець Алла Юріївна, спеціаліст І кваліфікаційної категорії,  стаж педагогічної роботи 17 років, працює над проблемою «Особливості інтегрованих уроків читання і довкілля»;

-       Романко Олена Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, стаж педагогічної роботи 28 років, працює над проблемою «Диференціація домашніх завдань».

Протягом навчального року вчителі молодшої школи Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працювали над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Всі вчителі зосереджували велику увагу на збереженні життя та здоров’я дитини. При цьому впроваджували в життя різноманітні здоров’язберігаючі технології. А діти, в свою чергу, усвідомлювали про цінність здоров’я, його значення в житті кожної людини.
Вчителі та вихователі підвищили свій методично-науковий рівень. Посилили увагу на те, щоб у своїй роботі користуватись ефективними формами навчання. Так С.І. Бабко  велику увагу приділяє збереженню здоров’я  дітей. Разом із Т.О. Боровик створили творчу групу «Крок до здоров’я». З цією метою впроваджують нетрадиційні фізкультхвилинки (гімнастика для очей, пальчикова гімнастика), постійні ігри на свіжому повітрі.

Вчителі початкових класів застосовують інтерактивні технології, новітні оздоровчі технології, оволодівають комп’ютером, впроваджують в життя електронне програмне забезпечення.

Такі члени методоб’єднання, як Левченко Л.Г., Ращупкіна Н.В., Романко О.В. атестувались у 2012–2013н.р., поділившись з колегами своїми напрацюваннями та здобутками у навчально-виховному процесі з дітьми. Ці вчителі творчо працюють з учнями, зосереджують увагу на тому, що найбільше цікавить дитину. Педагогічними працівниками початкових класів у 2012 – 2013н.р. було створено такі навчально-методичні посібники: "Дидактичні матеріали до уроків навчання грамоти” (Левченко Л.Г.), "Диференціація домашніх завдань” (Романко О.В.), "Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках у початкових класах” (Ращупкіна Н.В.).

Особливу увагу вчителі приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів .

            Вчителі та вихователі нашого методоб’єднання брали активну участь у житті школи та обговоренні важливих проблем протягом всього навчального року. На засіданнях круглого столу кафедри, ми ділились досвідом з таких питань: "Розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнів на уроках” (Проценко Ж.О.), "Впровадження теорій гуманної педагогіки” (Крутиголова Л.В.), "Педагогічні основи реалізації здоров’язберігаючих технологій для збереження здоров’я молодших школярів” (Таранець А.Ю.), "Вплив психічного здоров’я молодших школярів під час адаптації в навчально-виховному процесі” (Калчугін В.М.).

З 03.10 по 08.10.2012 року було проведено "Тиждень початкових класів”, куди ввійшло цілий ряд навчально-виховних занять: спортивне свято "Веселі старти” (Ращупкіна Н.В., Проценко Ж.О.), "Подорож в країну Загадок”(Жадан О.Ю.), вікторина "Люби і оберігай природу ”(Таранець А.Ю).

Велику увагу приділяють визначенню методів і форм роботи з обдарованими дітьми. Серед початкових класів були проведені олімпіади з математики і рідної мови, де були визначені переможці з цих дисциплін. Учні гімназії взяли участь у районному та обласному конкурсі знавців української мови, де перемогу отримали учні 3-А класу Михайлик В. (І місце) та Міщенко О. (ІІ місце), вчитель Левченко Л.Г. і учень 4-А класу Мартиненко Р.(ІІІ місце), вчитель Ращупкіна Н.В.

Невід’ємною частиною значної кількості уроків є використання інтерактивних технологій, де, поряд з іншими, значне місце займають такі технології як "Вилучи зайве”, "Роз’єднай слова”, "Криголам”, "Скринька скарг”, "Морський бій”, "Мікрофон”, "Робота в парах”, "Акваріум”, "Робота в малих та великих групах”, "Ротаційні трійки” тощо. Багато часу відводимо проектній діяльності з учнями. При роботі з дітьми мали місце короткотривалі, середньотривалі та довготривалі проекти. Вони мали місце як на уроках, так і на виховних годинах. Так учні  3-А класу (вчитель Левченко Л.Г.) розробили проект  «Українська зима», який було відзначено як кращий серед учнів початкової школи.

Належну увагу приділяємо проведенню екскурсій, спостереженню за природою, збиранню природного матеріалу та виготовленню з нього різноманітних виробів, залученню дітей до трудової діяльності.

Педагогічний колектив велику увагу приділяє виготовленню роздаткового матеріалу для диференційованих завдань, відпрацьовує раціональні способи, методи навчання і виховання, які давали б позитивні результати в умовах школи при опрацюванні даної проблеми.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжуватиме працювати над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти.

Всю роботу спрямуємо на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання і вміння та вміли застосовувати їх у майбутньому житті.

Кафедра математики та  фізики включає таких учителів:

-       Перекрест  Н.А. – завідуюча кафедрою, учитель математики, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, «Відмінник народної освіти», педагогічний  стаж  33 років, працює над проблемою «Диференційований підхід при вивченні математики»;

-       Скляр Г.П. -  учитель  математики та фізики, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 37 років, працює над проблемою «Активізація розумової діяльності учнів на уроці математики»;