Прізвище, ім’я, по батькові: Полевікова Тетяна Іванівна

Рік народження:  20.01.1951р.

Спеціальність: англійська та французька мова

Фах: учитель англійської та французької мов

Посада: вчитель іноземних мов Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Нагороди, звання:  «Учитель-методист».

Педагогічний стаж: 44 роки. 

Адреса досвіду: Глобинська  гімназія №1ім. В.Є.Курченка.

Тема досвіду(проблема, над якою працює вчитель): «Впровадження інноваційних технологій та методів».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  

Щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземних  мов, педагог прагне  шукати нові, цікаві і результативні форми і методи навчання. Вдалим є проведення уроку-казки, уроку-подорожі, уроку-діалогу та ін..,  використання інтегрованих завдань, уроків-проектів, уроків  з комп’ютерною підтримкою. На своїх уроках Полевікова Т.І. використовує роботу в парах, групову роботу. Ви-користання комп’ютера дає  надзвичайно широкі можливості для вдосконален-ня навчального процесу. Під час таких уроків учні не соромляться помилитись, виявляють велику активність у спілкуванні іноземною мовою.

 Дуже вдало використовуються на уроках ігрові форми навчання, особи-во в початковій школі. Діти із задоволенням приймають участь, бо гра-це світ, в якому живе дитина. Граючи, вони не помічають, як засвоїли новий матеріал. За допомогою ігор молодші школярі  вчаться будувати і конструювати, причому кожний учень має змогу вчитися у своєму стилі. У процесі гри в дітей виробля-ються навички зосередження, самостійного мислення, розвивається увага, дис.-ципліна. Введення в урок ігор чи ігрових моментів робить навчання цікавішим, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Учитель використовує гру « Мікрофон». При закріпленні  лексичного матеріалу часто використовує м’яч (вчитель кидає м’яч учневі і говорить слово, учень повертає його і перекладає слово). Або гра  «Почуй зайве слово і плесни в долоні». Таку ж гру можна проводити під час вивчення звуків. На уроках в початковій школі  використовуються   творчі  та ігрові проекти : « Одягни ляльку», « Генеалогічне дерево» та ін.. В старшій школі цікавими є дослідницькі, творчі, інформаційні проекти.

Досягнення  учнів Т.І.Полевікової:

 • Всеукраїнська олімпіада з англійської мови:
 • (районний етап): Швець Н. – ІІ місце(два роки), Корнієнко О. – ІІ місце(два роки), Логвин А. – І місце(два роки), Бандура І. – І місце(два роки);
 • обласний етап – Бандура І. – ІІІ місце(два роки).
 • Науково-дослідницька робота:
 • «Штат Орігон: природа, населення, господарство»( Швець Н.)  - І місце районного етапу конкурсу-захисту МАН;
 • «Вплив європейських мов на американську англійську мову» (Бандура І.) ІІІ місце  обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові:  Кацай Тетяна Іванівна.

Рік народження:  16.09.1953р.

Спеціальність: «Англійська мова»

Фах: учитель англійської мови.

Посада: вчитель англійської мови Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Нагороди, звання:  «Учитель-методист».

Педагогічний стаж: 40 років. 

Адреса досвіду: Глобинська  гімназія №1ім. В.Є.Курченка.

Тема досвіду(проблема, над якою працює вчитель): «Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови з застосуванням  технології  критичного мислення».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:             Щоб відповідати вимогам часу, учитель має бути творцем, художником, а не просто старанним ремісником. Кацай Т.І. шукала та опробувала  принципи та засоби ,які були  б найефективнішими для досягнення кінцевої  мети – форму-вання в учнів життєвих компетенцій, адже суспільні умови змінюються - і діти та підлітки мають бути підготовлені  до успішної життєдіяльності.  Тетяна Іва-нівна намагається створювати умови для самостійного та креативного розвитку дитини як індивідуальності, як особистості.

    Працюючи над технологією розвитку критичного мислення через читання та письмо (сінквейн), учитель  усвідомлено відмовляється від традиційного авто-ритарного підходу в процесі навчання. Замість цього здійснює особистісно-орі-єнтоване навчання, при якому учень не просто отримує черговий обсяг готових знань, а втягується у процес конструювання знань на основі рівноправних парт-нерських відносин.В основу даної технології були покладені наступні прийоми:

• Кластери - виділення смислових одиниць тексту і графічне оформлення в певному порядку у вигляді грона.

• Дерево пророкувань - цей прийом допомагає будувати припущення з приводу розвитку сюжетної лінії.

• «Товсті» і «Тонкі» запитання - таблиця «Товстих» і «Тонких» питань може бу-ти використана на будь-який з трьох фаз уроку: на стадії виклику - це питання до вивчення теми; на стадії осмислення - спосіб активної фіксації питань по хо-ду читання , слухання, при роздумах, а також демонстрація розуміння пройде-ного.

• Читання з зупинками - робота з художніми текстами.

• Робота в групах - учень засвоює швидко і якісно лише те, що тут же після отримання нової інформації застосовує на ділі або передає іншим (гра «Як ви думаєте?").

• Дискусії виробляють в учнів досвід спільної діяльності.

Кацай Т.І. підготувала методичний посібник: «Використання проектних техно-логій на уроках англійської мови в парадигмі особистісно-орієнтованого навча-ння».

 Навчальні досягнення вихованців Т.І.Кацай:

Обласний етап олімпіади з англійської мови: Строїло А.(3м.), В’юн Н.(4м.)

Районний етап олімпіади з англійської мови: Швець Н.(1м.), Ведмідь О.(1м.),

Збираник О.(2м.), Пономарьова О(2м.)., Тютюнник А.(2м.),  Кузюра І.(3м.)

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові: Шаповал Надія Андріївна

Рік народження:  26.03.1952 р.

Фах: учитель української мови та літератури.

Посада: учитель української мови та літератури Глобинської  гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

Нагороди, звання:  «Учитель-методист»

Педагогічний стаж:  40 років. 

Адреса досвіду: Глобинська  гімназія №1ім. В.Є.Курченка.

Тема досвіду(проблема, над якою працює вчитель): «Проблемно-пошукове вивчення української мови та літератури як шлях удосконалення монологічного та діалогічного мовлення».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  Працюючи в школі досить довгий час, учителька переконалася, як важливо, залучати учнів до співпраці. На початку уроку Надія Андріївна створює проблемну ситуацію, активізує мовленнєву діяльність учнів. У реальному житті вони проявляють кмітливість, уміння аналізувати, тож педагог заохочує їх не боятися висловлювати власні думки й на уроці. Кожен урок вчитель починає із забезпечення емоційної готовності до уроку: пропонує обмінятися побажаннями із сусідом за партою; сказати про свій настрій трьома кольорами веселки; прочитати поетичні рядочки і подібне.

Гімназистам подобаються активні прийоми навчання. Серед таких педагог виділяє: дослідження фрейм-проблеми, дослідження-спостереження, дослідження-зіставлення, «Ти – редактор» та ін..

Н.А.Шаповал запроваджує і роботу в парах, малих і великих групах. Використання елементів проблемно-пошукового навчання сприяє розвитку інтересу школярів до навчання, спрямовує на пошук невідомого, забезпечує мисленнєву активність, створює умови для системного засвоєння матеріалу.

Начальні досягнення вихованців Н.А.Шаповал:

 • Всеукраїнська  олімпіада з української мови та літератури:
 • ІІІ місце в районному етапі: Теличко О.;
 • ІІ місце в районному етапі: Швець Н., Теличко О., Папенко С.;
 • І місце в районному етапі: Ващенко К.(три роки), Папенко С. (три роки);
 • ІІІ місце в обласному етапі: Папенко С.(два роки).
 •   Науково-дослідницькі проекти:
 • «Порівняльна характеристика образів Соломії та Ваніни Ваніні (на матеріалі творів «Дорогою ціною» М. Коцюбинського та «Ваніна Ваніні» Стендаля:  спільне та відмінне»(Швець Н.) – призер обласного етапу конкурсу-захисту МАН;
 • «Притча у поетичній спадщині Івана Франка (на матеріалі збірки «Мій Ізмарагд»)(Папенко С.) - ІІІ місце обласного етапу конкурсу-захисту МАН;
 •  Міжнародний конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика:
 • І місце в районному етапі: Папенко С.(два роки).

       Методичні розробки педагога: «Проблемно-пошукове вивчення української мови та літератури як шлях удосконалення монологічного та діалогічного мовлення».
 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові: Сич Лідія Іванівна

Рік народження:  09.06.1956  р.

Фах: учитель української мови та літератури

Посада: вчителька української мови та літератури  Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Нагороди, звання:  «Учитель-методист».

Педагогічний стаж: 33 роки. 

Адреса досвіду: Глобинська  гімназія №1ім. В.Є.Курченка.

Тема досвіду(проблема, над якою працює вчитель): «Здійснення особистісно орієнтованого навчання учнів».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  На зламі століть модель особистісно зорієнтованої школи — одна з найперспективніших. Учитель, ставлячись до учня як до особистості, надає йому змогу саморозвиватися і самореалізуватися, враховує його можливості, особливості, здібності. Взаємодія між ними будується на основі єдності позицій, бажань, а не вимушеного спілкування. Різновидом такого навчання є робота в групах, яка сприяє реалізації природного прагнення до спілкування, взаємодопомоги, співпраці. Цікавим прийомом є «Я думаю так…», який формує самостійність, уміння доводити і обстоювати свою позицію, не боятися помилитися. Прийоми «Словесне малювання», «Гронування» та «Незакінчене речення»  сприяють розвитку індивідуальної творчості школярів. Участь у конкурсах читців, міні – виставках допомагають  розвивати усне і писемне мовлення.

Навчальні досягнення учнів Л.І.Сич:

 • Всеукраїнська  олімпіада з української мови та літератури:
 • ІІІ місце в районному етапі: Пономарьова О.(два роки);
 • ІІ місце в районному етапі: Бакало Ю.;
 • І місце в районному етапі: Полинцева Л.(два роки), Желань Н., Захарова О.
 •   Науково-дослідницькі проекти:
 • «Фемінізм  як прагнення жінки до свободи (на прикладі О. Кобилянської та Жорж Санд і їх творів «Людина», «Індіана»»(Полинцева Л.)– призер облас-ного етапу конкурсу-захисту МАН;
 • «Жанровий компонент малої прози ( на прикладі творів В.Винниченка)» (Корсун Т.) - ІІ місце обласного етапу конкурсу-захисту МАН;
 • «Запізнілий романтик Я Щоголев: художній світ поезії»(Корсун Т.) - ІІІ місце обласного етапу конкурсу-захисту МАН;
 •  Міжнародний конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика:
 • І місце в районному етапі: Бакало Ю.
 • Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.. Т.Шевченка:
 • ІІІ місце в районному етапі: Бакало Ю.
 • Обласний конкурс «Дослідження маловідомих сторінок біографії видатних земляків»:
 • «Семимогильський маестро. Сторінки життя і творчості композитора М.М.Колачевського» (Джусь Ю., 2007р.) – призер.
   

   Методичні розробки педагога: «Виховання моральних цінностей на уроках мови та літератури».