ГЛОБИНСЬКА  РАЙОННА РАДА
        ГЛОБИНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1 ім. В.Є. КУРЧЕНКА

Н А К А З

 

Від 10.09. 2013 року                    м. Глобине                             № 120

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами у 2014-2015 н.р.

 

 Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий період дають підстави вважати, що робота над загально шкільною методично-науковою проблемою проводиться задовільно.

У процесі роботи над загальношкільною проблемою активно працювали методичні об’єднання усіх предметних кафедр. У плани робіт МО внесено вивчення і обговорення теоретичних питань, практичні заняття (взаємовідвідування) з подальшим обговоренням. Значна увага приділялась самоосвіті. У Глобинській гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працювало 7 методичних об’єднань предметних кафедр:

а\ вчителів укр.мови і літератури\кер.Шаповал Н.А.\

б\ іноземної філології\кер.Перевьорткіна Л.Г.\

в\ математики і фізики \кер.Перекрест Н.А.\

г\ хімії та біології \кер.Джусь А.О.\

д\ історії та географії \кер.Шутько О.В.\

е\ естетичних наук \кер.Вакуленко Н.Г.\

є\ початкових класів \кер. Жадан О.Ю\

Усі МО протягом 2013-2014 н.р. працювали згідно затверджених планів.

Робота була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання, на яких обговорювалися як організаційні питання(підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, контрольних зрізів, схвалення завдань для ДПА), так і науково-методичні питання.

Згідно графіка проводилися предметні тижні, що активізувало пізнавальні інтереси учнів, сприяло формуванню позитивного іміджу предметів, розширювало кругозір учнів. Усі вчителі навчального закладу були задіяні під час проведення позакласних заходів.

Проведено тематичні педради «Синдром професійного вигорання» (заступник директора з НМР Корсун Ж.М.), «Про стан адаптації учнів 5, 10 класів» (заступник директора з НР Телюра Н.В.), «Впровадження здоров`язберігаючих  технологій у 2-х класах Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є.Курченка» (класоводи 2-х класів Бабко С.І., Боровик Т.О.)

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення керівництва методичною роботою в гімназії створено методичну раду, до складу якої входить директор, заступники директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи, керівники шкільних МО, психолог. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік;
 • Завдання методичної служби школи (методичної ради, МО, творчих груп тощо) на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи, графіків письмових, контрольних, лабораторних, практичних робіт;
 • Розподіл обов’язків між членами методичної ради;
 • Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою. Визначення проблем, над якими будуть працювати вчителі протягом навчального року;
 • Організація методичної роботи з молодими вчителями з питань організації навчально-виховного процессу;
 • Організація роботи з обдарованими учнями;
 • Про підготовку до проведення предметних тижнів;
 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури;
 • Про підготовку учнів до шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
 • Про підготовку до атестації вчителів;
 • Організація взаємовідвідування відкритих уроків;
 • Активізація роботи з обдарованими учнями. Організація обміну педагогічним досвідом з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих учнів. Продовження співпраці з ВНЗ, науково-дослідницькими закладами;
 • Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Організація роботи щодо конкурсу «Учитель – року»;
 • Про хід підготовки до атестації вчителів;
 • Моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр;
 • Аналіз результативності методичної роботи за І семестр;
 • Підсумок участі учнів у шкільних, районних олімпіадах з основ наук, конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт МАН та підготовка до обласного етапу;
 • Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до ЗНО та державної підсумкової атестації;
 • Підготовка до творчих звітів учителів, які атестуються;
 • Організація ДПА і ЗНО у 2013/ 2014 н.р.;
 • Підсумки методичної роботи школи за ІІ семестр та за навчальний рік;
 • Підведення  підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік;
 • Підсумки роботи з обдарованими учнями;
 • Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік;
 • Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Робота методичного кабінету гімназії здійснювалася відповідно до Положення про методичний кабінет. Було забезпечено науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, Ради методичного кабінету. За участі методичного кабінету вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х, 10-х класів, оцінювання навчальних досягнень учнів у 2  та 5 класах, дозування домашніх завдань вчителями початкових класів, учителями-предметниками 5-х класів, стан організації індивідуального навчання учнів, засідання предметних кафедр, стан викладання предметів, стан виконання навчальних програм, створення банку обдарованих учнів, передового педагогічного досвіду, координація роботи з обдарованими дітьми, затвердження календарно-тематичних планів учителів, про атестацію педагогічних кадрів, оформлення класних журналів, іншої шкільної документації, проведення факультативних, додаткових занять, вивчення наступності у 5-х, 10-х класах, відвідування уроків, підготовка до педрад. За результатами вивчення узагальнено матеріали, розроблено рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Протягом навчального року проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів навчального закладу, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів шляхом розміщення електронних публікацій на сайті гімназії (Корсун Ж.М., Жук С.В.), оформлення матеріалів з передового педагогічного досвіду для районного методичного кабінету, обміну досвідом з колегами з Бугаївської ЗОШ І-ІІІ ст.. у рамках просвітницької акції  «Нові стандарти – нова школа».

Ведеться робота по створенню банку передового педагогічного досвіду.

Працювала школа молодого вчителя(керівник Корсун Ж.М. -  заступник директора з науково-методичної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам у оволодінні методикою викладання  свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

На базі гімназії було проведено районний конкурс «Учитель року-2014» у номінаціях: «Географія», «Трудове навчання», «Початкові класи». Наш начальний заклад був представлений учителем світової літератури Фесенко Л.А.(номінація: «Світова література») з уроком «Квінт Горацій Флакк – один з найвидатніших поетів римської літератури. Ода «До Мельпомени» як початок традиції підбиття поетом підсумку свого творчого шляху» та учителем початкових класів Жадан О.Ю. (номінація: «Початкові класи») з уроком «В.Скоморовський. «Чому вода у морі солона»(на базі Глобинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5). За підсумками районного етапу конкурсу «Учитель року — 2014»  учителі Фесенко Л.А. та Жадан О.Ю. були нагороджені  дипломами II та ІІІ ступенів відповідно.

РЕЗУЛЬТАТИ

участі педагогічних працівників Глобинської гімназії №1 ім.В.Є.Курченка

у фаховому конкурсі «Учитель  року»

 

Роки

2007-

2008

2008-

2009

2010-

2011

2011-

2012

2012-2013

2013-

2014

Учасники

2

2

3

3

1

2

Переможці

-

1

1

1

-

-

Призери

2

1

2

2

1

2

 

Учитель Макайда С.О. став учасником Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів «Врятувати від забуття».

Учителі гімназії стали активними учасниками просвітницької акції «Нові стандарти – нова школа», у ході якої  здійснили обмін досвідом з колегами з Бугаївської ЗОШ І-ІІІст. Було показано відкриті уроки зі світової літератури (5 клас. «О.Уайльд. Казка «Хлопчик – зірка». Внутрішня й зовнішня краса людини. Любов до матері – одна з визначальних цінностей життя». Учитель - Корсун Ж.М.) та з трудового навчання (2 клас. «Вісники добра. Виготовлення паперових янголят». Учитель - Бабко С.І.).  Презентовано організацію виховної роботи в навчальному закладі (Гордовська А.П. – заступник директора з ВР Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка).  Відбулося обговорення питань за програмою взаємообміну.

Протягом року перевірено стан викладання навчальних досягнень учнів з правознавства, трудового навчання, інформатики. Результати перевірки опрацьовано на засіданнях методичних об’єднань предметних кафедр та педагогічних радах.

У 2013-2014 н.р. проатестовано 9 педагогічних працівників гімназії. Усі педагоги провели відкриті уроки, підготували професійні портфоліо та методичні матеріали на Ярмарку педагогічних технологій, здали матеріали з описом досвіду роботи у районний методичний кабінет.

Педагогами було розроблено методичні посібники:

•    Макайда С.О. Історія та інформатика. Методичний посібник по створенню та використанню мультимедійних презентацій і програм з історії

•    Макайда С.О. Дослідження та публікації

•    Жадан О.Ю. Творчий проект «Хочу сказати своє слово»

•    Лазаренко С.В. Інтеграція, взаємозв’язок та синтез мистецтв на уроці музичного мистецтва

•    Корсун Ж.М. Розвиток критичного мислення учнів на уроках світової літератури

•    Перевьорткіна Л.Г. Формування лексичних навичок на уроках англійської мови

•    Шутько Л.І. Кросворди.  Дидактичні матеріали на уроках історії у 8 класі

 Рішенням атестаційної комісії було:

•    присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» учителю природознавства Качмару О.В.,

•    Підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» учителю інформатики Крюку О.С.

•    присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» вчителю трудового навчання та фізкультури Ринденку Г.В., вчителю історії Шутько Л.І.

•    підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» учителю англійської мови Перевьорткіній Л.Г.

•    підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно  педагогічне звання «Старший учитель» учителю  світової літератури та російської мови Корсун Ж.М., учителю музику Лазаренко С.В.

•    підтверджено раніше встановлену кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «Вчитель-методист» учителю початкових класів Жадан О.Ю.

•    присвоєно кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «Старший вчитель» учителю історії Макайді С.О.

Наразі  педагогічний колектив Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка  налічує  59 викладачів: 9 розряд має 1 вчитель, кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» - 5 вчителів, ІІ кваліфікаційної категорії – 4 вчителі, І кваліфікаційної категорії – 11 педагогів, вищої кваліфікаційної категорії – 32,  з них 7 мають звання «Учитель-методист», 16 - звання «Старший вчитель».

У 2013-2014 н.р. на базі Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка були створені та функціонувалі міжшкільні методичні об’єднання вчителів української мови та літератури(керівник – Проскурня В.А.), світової літератури та російської мови(керівник – Корсун Ж.М.), математики(керівник – Дяченко Т.А.), біології, хімії, фізики, історії та правознавства, географії(керівник – Телюра Н.В.), іноземної мови(керівник – Перевьорткіна Л.Г.). Було проведено засідання предметних ММО з української мови та літератури, світової літератури та російської мови, історії та правознавства, географії, іноземної мови.  Відвідано та обговорено відкриті уроки:

 • Макайди С.О. -  учителя історії та правознавства Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка («Українці в країнах Латинської Америки». 11 клас)
 • Шутько Л.І. – учителя історії Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка («Велика Британія в 20-30 рр. ХХ ст.». 10 клас)
 • Клусовича В.І. – учителя історії Глобинської ЗОШ І-ІІст. №4 («Музика, образотворче мистецтво, архітектура та скульптура України в кінці  ХУІІІ- першій половині ХІХ століття». 9 клас)
 • Телюри Н.В. – учителя географії Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка («Природні зони Африки. Тропічні пустелі».7 клас)

Окрім того, учителі початкової школи взяли участь в обласному семінарі по впровадженню здоров’язбережувальних технологій на базі Глобинської ЗОШ І-ІІІст. №5 (Бабко С.І., Боровик Т.О.)

Упродовж навчального року на базі нашого навчального закладу було проведено районні та обласні заходи:

 • районний семінар керівників наукових робіт МАН з проблеми «Організація науково-дослідницької роботи учнів» (Корсун Ж.М., Крутоголова Л.В.)
 • обласний семінар-тренінг «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в закладах освіти» для  заступників директорів з виховної роботи, педагогів організаторів та керівників  методичних об’єднань класних керівників (Гордовська А.П.)
 • майстер-клас «Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики» для вчителів музичного мистецтва (відкритий урок «Дмитро Шостакович. Симфонія №7 «Ленінградська» провела учитель музичного мистецтва Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка Лазаренко С.В.)
 • районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України (Корсун Ж.М.)
 • семінар-практикум для вчителів початкових класів «Забезпечення позитивної мотивації навчання та викладання шляхом запровадження інноваційних освітніх технологій, підвищення результативності навчально-виховного процесу» («Сходинки до інформатики» у 2 класі) (Боровик Т.О, Бабко С.І.: уроки з математики «Додавання і віднімання чисел частинами» та інформатики « Що таке графічний редактор. Знайомство з графічним редактором Tux Paint»; Крутоголова Л.В.: фрагмент батьківських зборів з елементами тренінгу «Граючись – розвиваємось»)
 • районний семінар-практикум з питань проведення атестації педагогічних працівників для відповідальних за проведення атестації в ЗНЗ (Телюра Н.В.)
 • історико-літературні читання «Шевченко – це всесвіт у літературі, мистецтві, історії, житті» для учителів філологів та істориків на відзначення 200-річчя Кобзаря (Трахтенберг Л.О.,  доповідь «Графічна спадщина Т.Шевченка»)
 • науково-практична конференція «Школа власних відкриттів» (захист наукових досліджень гімназистів)
 • засідання РМО з  української мови та літератури,світової літератури та російської мови, історії, географії, іноземної мови, математики, фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізкультури, початкових класів, директорів та заступників ЗНЗ.

Доволі високий рівень навчально-виховного процесу підтвердився  результатами районних олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких робіт МАН, участю в різноманітних дитячих конкурсах.

У 2013-2014н.р. учні Глобинської гімназії №1 ім.В.Є.Курченка приймали активну участь у роботі Малої Академії наук України, Всеукраїнській олімпіаді з базових дисциплін, математичних конкурсах «Кенгуру», ім.Остроградського, конкурсі знавців української мови ім..П.Яцика, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.. Т. Шевченка, заходах, присвячених 200-річчю з дня народження Т.Шевченка,  природознавчій грі «Геліантус»  та ін.

57 учнів гімназії стали учасниками ІІ \районного\ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, зайняли 11 перших місць, 4 других, 12 третіх.

Високі результати у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад продемонстрували такі учні: Бідаш Дар’я, Лобода Дарина, Таранець Альона, Сіора Руслана, Обушна Єлизавета, Стицун Анастасія, Робота Тетяна,  Шаповал Юлія, Бакало Юлія, Тютюнник Аліна, Михайлик Валерія, Боженко Діана, Захарова Олександра, Костиренко Володимир, Салабай Владислав, Юрченко Олексій, Михайлик Владислава, Туряниця Людмила, Сироватень Антон,  Терещенко Євгенія, Влізьмо Віталій, Тунік Владислав.  

Сіора Руслана, Юрченко Олексій,  Сироватень Антон стали дворазовими призерами:  Сіора Руслана(9-Бкл.)  – українська мова та література;  російська мова та література; Юрченко Олексій (8-Акл.) – біологія, географія; Сироватень Антон (10-Акл.) -  хімія, трудове навчання. А Бакало Ю. (10-А кл.) виборола три призових місця:  -  російська мова та література; українська мова та література, англійська мова.

Досягнення

учнів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2013-2014н.р.

Прізвище, ім’я учня

Клас

Предмет

Рай.етап

Учитель

1

Бідаш Дар’я

9

Географія

1

Телюра Н.В.

2

Лобода Дарина

8

Біологія

1

Скляр М.Г.

3

Таранець Альона

11

Хімія

1

Яворська Л.К.

4

Сіора Руслана

9

Рос.мова

1

Даценко Н.М.

5

Обушна Єлизавета

11

Рос.мова

1

Даценко Н.М.

6

Стицун Анастасія

9

Труд.навч.

1

Вакуленко Н.Г.

7

Робота Тетяна

10

Труд.навч.

1

Вакуленко Н.Г.

8

Шаповал Юлія

11

Укр..мова

1

Головаш О.Г.

9

Сіора Руслана

9

Укр..мова

1

Олійник О.В.

10

Бакало Юлія

10

Англ..мова

1

Зароза О.В.

11

Тютюнник Аліна

11

Англ.мова

1

Кацай Т.І

12

Михайлик Валерія

11

Педагогіка

2

Крутоголова Л.В.

13

Бакало Юлія

10

Рос.мова

2

Даценко Н.М.

14

Боженко Діана

8

Труд.навч.

2

Вакуленко Н.Г.

15

Захарова Ол-дра

10

Біологія

2

Скляр М.Г.

16

Костиренко Волод.

7

Математика

3

Гриценко В.М.

17

Салабай Владислав

10

Математика

3

Перекрест Н.А.

18

Юрченко Олексій

8

Біологія

3

Скляр М.Г.

19

Михайлик Влада

11

Біологія

3

Джусь А.О.

20

Юрченко Олексій

8

Географія

3

Телюра Н.В.

21

Туряниця Людмила

10

Географія

3

Жук С.В.

22

Сироватень Антон

10

Хімія

3

Яворська Л.К.

23

Терещенко Євгенія

11

Труд.навч.

3

Вакуленко Н.Г.

24

Бакало Юлія

10

Укр..мова

3

Сич Л.І.

25

Влізьмо Віталій

9

Труд.навч.

3

Ринденко Г.В.

26

Сироватень Антон

10

Труд.навч.

3

Ринденко Г.В.

27

Тунік Владислав

11

Труд.навч.

3

Ринденко Г.В.

 

Аналіз результативності виступу учнівської команди гімназії у ІІ етапі олімпіад, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться значна  робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, робота з обдарованими дітьми.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ

учнів Глобинської гімназії № 1 ім. В.Є.Курченка

 у ІІ(районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

 

Учителі та учні гімназії, співпрацюючи з науковцями Полтавського національного педагогічного університету ім.. В.Г.Короленка, Устимівської дослідної станції підготували 4 науково-дослідницьких роботи у секціях: агрономії - Бідаш Дар’я /кер. Скляр М.Г./,  української літератури - Шаповал Юлія /кер. Головаш О.Г./, англійської мови - Тютюнник Аліна /кер. Кацай Т.І./, історичного краєзнавства - Захарова Олександра /кер. Макайда С.О./ Дві з них стали учасниками ІІ обласного етапу конкурсу-захисту в м.Полтаві. Одна робота  стала призером конкурсу: ІІ місце зайняла Шаповал Ю. з дослідженням  «Ідейно-художні особливості та жанри сучасної української  прози для дітей».

У ІІ етапі  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім.. П.Яцика посіли І місце: Кошиль Марія/уч. Жадан О.Ю./, Михайлик Владислава/уч. Левченко Л.Г./. Дипломами ІІ ступеня відзначені Крутоголова Діана/уч. Проскурня В.А./, Сіора Руслана/уч. Олійник О.В./, Хименко Алла/уч. Головаш О.Г./. ІІІ місце посіла Бакало Юлія/уч. Сич Л.І./.

У районному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурс  ім.. Т.Шевченка ІІ місця посіли Крутоголова Діана/уч. Проскурня В.А./, Жиліна Леся/уч. Трахтенберг Л.О./, Сіора Руслана/уч. Олійник О.В./, Бакало Юлія/уч. Сич Л.І./. ІІІ місце вибороли Пархоменко Вікторія/уч. Проскурня В.А./, Обушна Єлизавета/уч. Проскурня В.А., Шаповал Н.А./.

У Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» взяли участь 90 учнів гімназії. Дипломом ІІІ ступеня було нагороджено 3 учні, дипломом ІІ ступеня відзначено 3 учні, грамотами за найкращий результат з фізики  відзначено 3 учні, з біології – 7 учнів, з географії – 2 учні. Диплом абсолютного переможця на Міжнародному рівні другий рік поспіль вручено Лободі Дарині.

У конкурсі юних знавців математики ім..М.Остроградського  взяв участь учень 8-А кл. Юрченко Олексій/уч.Какушка О.Г./.

22 гімназисти стали учасниками Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник». 4 учасники нагороджено дипломом ІІІ ступеня: Мороз П., Коваленко М., Фесенко В., Варич В., 1 – дипломом ІІ ступеня(Бабич В.), 1 – дипломом І ступеня(Конопліна Н.).

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь  100 учнів гімназії.  Відмінний результат показали 7 учнів: Костиренко В., Мина К., Морозов А., Крупченко В., Рилов Д., Хакімов О., Калініченко М. За добрий результат сертифікатами нагороджено 33 гімназисти. 60 учнів отримали сертифікати учасників.

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» взяли участь 43 гімназисти. Диплом «Золотий лелека» отримали 4 учні: Мартиненко Роман, Чайка Оксана, Клівенко Дарія, Черненко Вікторія; «Срібним лелекою» нагороджені 10 учнів: Коваленко Марія, Міхно Даніїл, Салабай Владислав, Лук’яненко Тетяна, Миргородська Альона, Солод Анна, Дейнека Роман, Хименко Алла, Яременко Інна, Таранець Альона; «Бронзовим лелекою» - 12 гімназистів: Вакарчук Аліна, Федосов Сергій, Федосов Владислав, Марущак Володимир, Мигович Артур, Шаповал Юлія, Шишацька Анастасія, Товмасян Давид, Швидь Яна, Білоус Анна, Колінько Максим, Михайлик Валерія. 

У Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова» взяли участь  19 школярів. 6 учнів нагороджені дипломами І ступеня: Бесараб Віра, Малейчук Анна, Міщенко Ольга, Тритяк Дарина, Черненко Вікторія, Клівенко Дарія; 8 учнів – дипломом ІІ ступеня: Кошиль Марія, Артеменко Вікторія, Тимченко Ангеліна, Василечко Альона, Чайка Оксана, Коваленко Марія, Назаренко Валерія, Мироненко Олександра; 4 учні – дипломом ІІІ ступеня: Калітєєвська Юлія, Олійник Владислав, Скляр Аліна, Сіора Руслана.

А у Всеукраїнському фізичному конкурсі "Левеня» 21 учень випробував  свої сили. 12 школярів мають добрий результат: Бурбига Юлія, Сироватень Станіслав, Юрченко Олексій, Олійник Владислав, Бакало Юлія, Білоус Артем, Захарова Олександра, Клязьмін Роман, Салабай Владислав, Пузак Артем, Мигович Артур, Бесараб Марія.

Учні гімназії, які стали переможцями та призерами районних та обласних просвітницьких конкурсів, мають змогу підвищити рівень своїх знань на навчально-тренувальних зборах у  НОК «Ерудит», на заняттях очно-заочної школи МАН, у роботі предметних гуртків та факультативних занять.

У 2013-2014 навчальному році проводилася робота щодо поповнення галереї «Наші випускники», «Гордість гімназії».

Найкращих педагогів та гімназистів, які досягли успіхів у навчанні, науково-дослідницькій діяльності, спорті та позашкільній і творчій роботі, було відзначено  на районному заході «Зоряний олімп». Грамоти районної державної адміністрації та районної ради отримали Шаповал Юлія, Лобода Дарина, Філічева Аріна, Коваленко Марія, Соколовська Наталія, колектив  «Щедрий вечір», а також учителі Головаш О.Г., Фесенко Л.А., Жадан О.Ю., Дядюра С.В.

За результатами участі учнів та педагогів гімназії у Всеукраїнських предметних олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН та багатьох просвітницьких інтелектуальних конкурсах за підсумками щорічного рейтингу участі ЗНЗ Глобинського району у масових заходах у 2013-2014н.р. Глобинська гімназія №1 ім. В.Є.Курченка зайняла 4 місце в районі.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, -                            

наказую :

 1. В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти( лист від 03.07.2002 № 1/9-318).

 

 1. Продовжити роботу над методичною проблемою району «Вдосконалення форм і методів навчання школярів, розвитку їхньої творчої особистості на основі впровадження інноваційних технологій».

 

 1. Продовжити працювати над загальношкільною багатоступеневою проблемою «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання». У 2014-2015 н.р. перспективним етапом нашої роботи мають бути «Нові педагогічні технологі