Прізвище, ім’я, по батькові: Дядюра Світлана Віталіївна

Рік народження: 18.12.1970  р.

Фах: учитель української мови та літератури.

Посада: педагог-організатор Глобинської  гімназії №1 ім. В.Є.Курченка.

Педагогічний стаж: 18 р. 

Проблема, над якою працює вчитель: «Формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкретного вибору свого місця в житті».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  Дядюра С. В. працює з дитячим об’єднанням «Юніор», приділяє увагу становленню учнівського колективу, формує та розвиває навички учнівського самоврядування. Педагог використовує різні цікаві форми та методи у своїй роботі з дитячим колективом. Розробляє сценарії загальношкільних заходів конкурсів. Приділяє увагу розвитку інтелектуальної діяльності учнів, творчих здібностей, позитивних моральних якостей особистості.

Світлана Віталіївна організовує засідання парламенту з розгляду успішності та поведінки учнів, рейди–перевірки зовнішнього вигляду гімназистів, санітарного стану кімнат, проводить  операції «Ранок», «Турбота», «Урок».

Велике значення приділяє патріотичному вихованню: традиційною у гімназистів є операція «Пам'ять». Також разом зі своїм наставником учні готують вітання ветеранам Великої Вітчизняної війни, проводять зустрічі з ними.

Педагог-організатор веде гурткову роботу з екологічного виховання та є керівником театральної студії «Джерела». Її вихованці щороку займають призові І та ІІ місця, були відзначені дипломами за участь у Всеукраїнських конкурсах «Парки – легені міст і сіл», «Галерея кімнатних рослин».

У 2012-2013 н.р. члени екологічного клубу «Еко-експрес», керовані Дядюрою С.В., зайняли перші місця у районних конкурсах «Птах року», «Галерея кімнатних рослин», «Здоров’я може бути смачним», «Капелюх, повний здоров’я», «Природа і люди», «Зоологічна галерея» та «Мій голос на захист природи» та стали призерами обласних етапів конкурсів «Природа і люди», «Зоологічна галерея», «Реклама молока», «Капелюх, повний здоров’я».

Значних досягнень також здобула учнівська команда КВК «ЗВД» - щорічний переможець та призер районних та зонального етапу конкурсів.

За сприяння педагога традиційними стали у нашій гімназії свята «Веселий експрес», «Салют, гімназіє», «Новорічний калейдоскоп», «Міс гімназії», «Гімназія має талант», концерти до Дня учителя та Дня самоврядування.Прізвище, ім’я, по батькові: Суховієнко Віталій Дмитрович

Рік народження:  13.03.1943 р.

Фах: учитель фізичного виховання.

Посада: вчитель фізичного виховання Глобинської  гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

Нагороди, звання:  «Учитель-методист», «Відмінник народної освіти України»

Педагогічний стаж: 43 роки. 

Адреса досвіду: Глобинська  гімназія №1ім. В.Є.Курченка.

Проблема, над якою працює вчитель: «Організація здорового способу життя з учнями Глобинської  гімназії №1 ім. В.Є.Курченка».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  

У національній доктрині розвитку освіти України  основна увага приді-ляється необхідності пропаганди здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до нього. Головна мета вчителя фізичної культури - формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я школярів. Заняття фізкультурою і спортом не лише сприяють фізичному розвитку учнів, але й виховують у них морально-вольові і психологічні якості.

 На кожному уроці фізкультури учитель, як правило вирішує комплекс взаємопов'язаних завдань : освітніх,оздоровчих та виховних. У навчальному - процесі немає дрібниць. Урок фізкультури - це не тільки показник того, як учень пробіг, стрибнув, метнув, виграв чи програв, чи підтягнувся або отримав оцінку, це важка відповідальна робота вчителя з учнем, який хоче все знати про себе, про свої можливості і шляхи до власного Олімпу.

 Саме тому вчитель, крім теоретичних знань, повинен знати всі можли-вості своїх учні для того, щоб допомогти їм протягом усього часу перебування в школі долати труднощі та радіти перемогам.

 Досягнення цієї мети передбачає реалізацію завдань:

-          диференціація учнів за рівнем підготовленості в організації навчальної та позакласної фізкультуро-оздоровчої роботи;

-          вдосконалення індивідуальних життєво важливих рухових навичок та вмінь учнів;

-          формувати свідоме ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цін-ності, сприяти гармонійному розвитку;

-          використовувати  інноваційні,  здоров’язберігаючі, освітні, технології та особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання з метою підвищення інтересу до уроку фізкультури.

 Зважаючи на власний досвід роботи, педагог знає, як важко буває залучити окремих дітей до регулярних занять фізичною культурою. Завдання  учителя полягає в тому, щоб допомогти таким дітям полюбити ці заняття, повірити в себе. Потрібно створити в учнів образ здорового способу життя, з яким вони мають не розлучатися не тільки в школі, а й через багато років після її закінчення, зробивши рух своєю життєвою потребою.

 Учитель вважає одним з найбільш складних блоків системи фізичного виховання роботу з учнями, які за станом здоров'я віднесені до підготовчої чи спеціальної медичної групи. На жаль, більшість медичних працівників невірно трактують рекомендації ВОЗ України про тимчасове обмеження фізичного навантаження учнів з певним станом здоров'я. На думку В.Д.Суховієнка,  звільнень від фізичної культури не повинно бути. Мають бути лише заборона на деякі види вправ, обмеження фізичного навантаження. Фізична культура лікувального та реабілітаційного змісту показана при будь яких відхиленнях у стані здоров'я. Отже, для таких учнів, актуальною стає оздоровча фізична культура. І атестувати таких учнів треба за результатами виконання вимог навчальної програми, активністю на кожному уроці, свідомим ставленням до завдань учителя. При цьому слід виключити такі види вправ, які протипоказані учневі згідно зі специфікою захворювань.

 Великого значення набуває використання на уроках фізичної культури міжпредметних зв'язків . Учителю слід привчати учнів чергувати розумову і фізичну діяльність, раціонально будувати режим життя, дотримуватися гігієнічних вимог, зміцнювати здоров'я, готуватись до майбутнього дорослого життя. Цінність міжпредментних зв'язків у тому, що учень під час таких занять отримує більше загальних знань, що є гарною основою для об'єднання дій усіх шкільних педагогів на користь здорового способу життя.

 На думку Віталія Дмитровича , саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні з інноваційними освітніми технологіями дозволить досягти очікуваного результату: сформувати гармонійно розвинену конкурентоспроможну особистість, здатну до самореалізації. А це означає, що всі зусилля спрямовані на благородну справу.

Досягнення вихованців Суховієнка В.Д. у 2012-2013н.р.:

§   команда Глобинської  гімназії №1 ім. В.Є.Курченка стала переможцем:

-                     районних змагань з баскетболу серед юнаків;

-                     районних змагань школярів з футболу;

-                     з техніки пішохідного туризму;

-                     на ХІ чемпіонаті МБЛ серед дівчат;

-                     на ХІ чемпіонаті МБЛ серед юнаків старшої вікової групи;

-                     серед команд юнаківV-14;

-                     в загальнокомандному заліку ХІ чемпіонату МБЛ;

§   та другими в районних змаганнях школярів з міні-футболу серед юнаків.