Прізвище, ім’я, по батькові: Жадан Ольга Юріївна

Рік народження:  25.07.1959 р.

Спеціальність: «Педагогіка і методика початкового навчання»

Фах: учитель початкових класів.

Посада: вчитель початкових класів  Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Нагороди, звання:  «Старший вчитель».

Педагогічний стаж: 33р. 

Проблема, над якою працює вчитель: «Формування творчого мислення учнів початкових класів шляхом використання інноваційних технологій».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  
У своїй роботі педагог використовує досвід І.Т. Федоренка, В.М.Зайцева - розвиток навичок оптимального читання. Вважає, що оволодіти навчальним предметом - означає навчитися розв’язувати не лише передбачені державним освітнім стандартом завдання, а й такі, що потребують певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме для розвитку творчого мислення учнів Жадан О.Ю. застосовує різні типи нестандартних завдань, вправи на розвиток уміння висловлювати здогад, припущення, збагачення навчального матеріалу завданнями з логічними навантаженням, використання цікавинок на уроках (завдання інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі-жарти, ігрові вправи, тематичні загадки, ребуси, кросворди).

Ольга Юріївна намагається розвивати дитину в цілому як особистість, навчає її працювати творчо, вести пошукову роботу, думати і висловлювати свої думки, обґрунтовувати міркування. У своїх висловлюваннях учні використовують такі вирази: „Я вважаю", „На мою думку...","Я гадаю...", „На мій погляд...", „Я припускаю...", „Я не впевнений, але мені здається...", „Подумавши, я прийшов до висновку...".

Цікавий матеріал педагог використовує на різних етапах уроку. Так, на уроці української мови при проведенні каліграфічної хвилинки, пропонує завдання „Сховане слово". Ця робота передбачає закріплення вміння учнів ділити слова на склади та складати із них нові слова. На дошці записані слова: автор, товариш, мотор, більярд. Завдання: із кожного слова візьми тільки перший склад; пропиши каліграфічно, поясни з'єднання. Запиши слово, утворене з цих складів – автомобіль.

Велика увага приділяється написанню словникових диктантів. Однак при цьому учитель використовує їх творчо і не зводить роботу лише до орфографії. Це передбачає пояснення етимології слів, тлумачення їхніх значень, уведення слів у речення, добір синонімів, антонімів, визначення приналежності до частин мови, виконання звуко-буквенного аналізу найскладніших слів. Пропонуються також тлумачні словниково-логічні диктанти, які передбачають продовження роботи над вивченими словами. Вони вчать учнів сприймати слово усвідомлено, розуміючи його значення, осмислено складати з ним словосполучення, вводити його в речення, текст.

До кожного уроку рідної мови добираються тематично близькі тексти, в яких виучувані мовні явища є типовими. Цей прийом дає можливість сконструювати систему проблемно-пошукових завдань за ступенем допомоги та рівнем творчості.

Вивчення математики здійснюється через систему задач і практичних робіт. Оволодіти математикою – означає навчитися розв’язувати задачі не лише стандартні, а й такі, що вимагають певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості.

Систематично на уроках пропонуються такі завдання:

·         скласти можливі обернені задачі до задачі, яку розв’язували з підручника;

·         придумати подібну задачу;

·         змінити слово в задачі так, щоб змінився її розв’язок;

·         придумати задачу за поданим розв’язком;

·         змінити запитання задачі;

·         придумати подібну задачу казкового змісту;

·         розв’язати задачу іншим способом, вибрати раціональний спосіб.

Велика увага приділяється організації самостійної і творчої роботи на уроці, учитель постійно привчає учнів до самоконтролю і взаємоконтролю, а тому парна і групова форми роботи стали невід'ємною частиною кожного уроку.

Навчальні досягнення учнів Жадан О.Ю.:

-          Всеукраїнський конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика: Пархоменко В.  - I місце в обласному етапі;

-          обласний конкурс малюнка «Моя професія»- Бадевський  В. -І місце;

-          обласний конкурс малюнка «Природа рідного краю»- Кошиль М.- І місце.


 

Прізвище, ім’я, по батькові: Макайда Сергій Олександрович

Рік народження:  21.04.1965 р.

Спеціальність: історія

Фах: історик, викладач історії та суспільствознавства.

Посада: учитель історії та правознавства Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Педагогічний стаж: 18 р. 

Проблема, над якою працює вчитель: «Інформаційно-комунікаційні технології на уроках історії».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:         Використання ІКТ  на уроках історії сприяє встановленню міжпредметних зв'язків з інформатикою, організації проектної діяльності учнів в процесі ство-рення навчальних програм та електронних посібників, стимулює їх мотивацію в навчанні та покращує ефективність засвоєння знань.

  З досвіду роботи вчителя можна   привести кілька прикладів щодо ство-рення окремих програм і презентацій.

 До запровадження нової форми ДПА разом з учнями 10-х класів здійснювався проект  створення  навчальної програми для підготовки до екзамену з історії України та всесвітньої історії з використанням можливостей  PowerPoint. При цьому,  інформативна частина курсу учителем готувалась самостійно, а учні  визначали структуру і  зовнішнє оформлення презентації. Результат проведеної роботи став макет електронного посібника з елементами програмування у VisualBasic.

Зараз використанням педагогічних програмних засобів звісно нікого не здивуєш. Застосовуються вони і в нашій гімназії. Але навіть ППЗ можна використати по різному. У 10 –11 класах Глобинської гімназії № 1 на уроках історії  використовувався  продукт  київського видавництва «Дієз-продукт» «Історія України із середини ХVІІІ до початку ХХ століття» (Реєнт О.П. – автор тексту підручника).  Деякі тестові завдання цієї програми використовувалися учителем на уроках-узагальнення.  В процесі знайомства із особливістю вказаного ППЗ виявилось, що тести (папка «Test») піддаються коригуванню. До великого задоволення і захоплення учнів змінені файли залюбки використовувала програма test. Поєднання творчої  їх роботи  при складанні тестів з вивченням окремих елементів програмування давали очевидний позитивний результат.     

  Попередні дві розробки були частково використані педагогом у 2009-2010 н.р. при спільній роботі з учнями 10-х класів гімназії при створенні електронного навчального посібника з теми: «Українська революція 1917-1921 рр.». Даний посібник містив у собі розділи:

1) перелік тем, навчальний матеріал без озвучення та історичні карти;

2) біографії відомих українських діячів періоду української революції;

3) тестові  завдання та інструкція по їх самостійному створенню;

4) численні фотоматеріали;

5) музичні композиції тощо.

У 2011 н.р. Макайдою С.О. розпочато роботу по створенню мультиме-дійного посібника  з історії України для підготовки старших класів гімназії до ДПА та ЗНО. Програма посібника виключно авторська, виконана з допомогою Visual Basic 6.0 Pro Russian і може застосовуватись як на уроках історії, так і для самостійної підготовки учнів вдома. На початковому етапі джерелом текс-тового матеріалу та його озвучення слугувала   "Історія України" - Батенко Е., Гайдуков Л.,Кравецкий Г., Крушинський В.,  2001. В даний час автором створюється  оригінальна програма курсу.

Особливості даного мультимедійного посібника:

1.       Велика кількість візуального матеріалу – фото, малюнки, об’єкти WordArt, історичні карти, елементи мультиплікації і в найближчій перспективі відео матеріал.

2.       Навчальний розділ презентує текстову частину  матеріалу, за бажанням її озвучення із одночасною візуалізацією.

3.       Розділ «Тести» містить:

Ø    тестові завдання різних видів ( по 20 в кожному варіанті): з вибором однієї вірної відповіді, із декількома вірними відповідями, на встанов-лення відповідності, на визначення хронологічної та логічної послідов-ності, з короткою відкритою відповіддю ( поняття, дата, прізвище т.п.);

Ø    візуальний матеріал;

Ø    поточне і фінальне оцінювання виконання завдань у відсотках і по 12 – бальній шкалі;

Ø    при невірному виконанні тесту – вірну відповідь із коментарями.

   Робота над даною програмою видається досить перспективною в плані поєднання інтересу учнів до історії, інформатики,  комп’ютерної техніки та програмування.

Навчальні досягнення С.О.Макайди:  

1.       Підготовка  переможців і призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з історії і правознавства (Пилипенко В., Гнатенко І, Хаджив А., Захарова О.);

2.       Керівництво науковою роботою «Тенденція змін у харчуванні населення України залежно від доходів споживачів та цін на продукти харчування(1940-1980-ті роки) переможця районного  та призера обласного етапу конкурсу-захисту МАН Ковтун Євгенії;

3.       Підготовка команди «Discusio» - призера і переможця районного етапу інтелектуальної гри «Дебати» у 2010-2012 рр., дипломанта інтелектуаль-ної  гри «Полтавські дебати – 2013»; 

4.                   Лауреат  Дев`ятого Всеукраїнського конкурсу «Учитель – новатор» 2012 року.