Прізвище, ім’я, по батькові: Корсун Жанна Миколаївна

Рік народження: 16.08.1970 р.

Фах: учитель російської мови та літератури.

Посада: заступник директора з науково-методичної роботи, учитель світової літератури та російської мови Глобинської гімназії № 1 ім.В.Є.Курченка

Педагогічний стаж: 18років.

Проблема, над якою працює вчитель: «Розвиток критичного мислення на уроках світової літератури».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати: Учитель намагається сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них активного мислення, прагне, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, вирішували, інтерпретували та дебатували. Встановлюючи контакт учнів з минулими епохами та сучасним світом, педагог забезпечує умови для успішної соціалізації. Досвід героїв, з котрими учням доводиться зустрічатися в процесі вивчення літератури, формує особистісну позицію дітей, дозволяє робити оцінку вчинкам, формує їх соціальну компетентність.

          Засобами критичного мислення формується здатність і готовність учня аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію – виявляти особистісну компетентність. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших учнів, бути толерантним.

У своїй роботі користується багатьма прийомами. Так, на етапі актуалізації опорних знань ефективними є літературні диктанти «Істинне – хибне», де учні висловлюють свою згоду чи незгоду із запропонованим твердженням  певними позначками: згоден – плюсом, не згоден – мінусом.

         Подібним є прийом «Лови помилку». При подачі матеріалу  навмисно допускається  помилка. Учні мають її виправити.

         При вивчені творчості письменника цікавим  методом є рольова гра «Прес-конференція», де один або кілька учнів «вживаються» в роль митця чи то його героя.

          Стимулюють самостійне мислення, заохочують до полеміки прийоми «Займи позицію», який допомагає  обґрунтувати власну думку, «Дискутивна сітка Елвермана», у якій учні дають як стверджувальну, так і заперечну відповідь на поставлене «бінарне» запитання.

          Універсальним збудником думки та емоцій учнів є також прийом «Мікрофон», метод капелюхів, складання сенканів, які спонукають до роботи кожного учня.

         На уроках велику увагу учитель приділяє розвитку комунікативних навичок, які розкриваються через усні твори - роздуми, дебати, виступи-промови на захист улюбленого героя, виступ від імені героя, рольові ігри, в яких доводиться виступати в ролі письменника, героїв, як позитивних, так і негативних, інсценізації. Перевтілення є складовою частиною уроків педагога.

       Вчитель бере активну участь у методичній роботі школи та району.            У 2010 р. вона була переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010» у номінації «Зарубіжна література». Корсун Ж.М. має вихованців, які стали призерами  ІІ етапу  олімпіади з російської мови( у 2010-2011н.р. Тесля В. – 2 місце, Удод Ж. – 3 місце, у 2012р. – Удод Ж. -2 місце). Разом з учнями написала 3 науково-дослідницькі роботи, які стали учасниками та призерами обласного етапу конкурсу-захисту МАН: «Образ О.С. Пушкіна в творчості Марини Цвєтаєвої»(автор – Лазаренко Маріанна),  «Новела Г.Келлера «Сільські Ромео і Джульєтта» як трансформація шекспірівського сюжету» та «Новела «Портрет містера В.Г.» Оскара Вайльда в контексті художньої шекспіріани»(автор – Кір’ян Катерина). Розробки вчителя було представлено для участі в обласному фестивалі «Золотий фонд уроків Полтавщини». Цікаві методичні знахідки для організації навчально-виховного процесу на уроках світової літератури Корсун Ж.М. пропонує своїм колегам у методичному збірнику «Інформаційні матеріали для проведення тижня зарубіжної літератури в школі».

 

  

Прізвище, ім’я, по батькові: Левченко  Людмила  Геннадіївна                            

Рік народження:  14.01.1962р.

Фах: учитель початкових класів.

Посада: вчитель початкових класів  Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Нагороди, звання:  «Учитель-методист».

Педагогічний стаж: 31 рік. 

Проблема, над якою працює вчитель: «Підвищення  ефективності  уроку  шляхом  застосування  традиційних  та  інноваційних  методів  і  прийомів  навчання  молодших  школярів».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:  

 Стиль педагога,  вироблений  за  роки  роботи, - це  стиль,  для  якого  характерна  повага  до  кожної  дитини, доброзичливість, вимогливість,  турбота  про  її  всебічний  розвиток,  творче  мислення  і   високий  моральний  дух. Людмила Геннадіївна   вважає своїм  обов’язком  створити  комфортні  умови  навчання,  за  яких  учень  відчуває  власний  успіх,  свою  інтелектуальну  досконалість.

 Протягом  чотирьох  останніх років    роботи  з   дітьми  провідними  напрямками  педагога залишаються  вивчення  психологічних  процесів  розвитку  дитини  з  урахуванням  вікових  особливостей ,  реалізація  принципів  гуманізації,  індивідуалізації  та  наступності.    Левченко Л.Г. намагається  зробити  навчальний  процес  творчим,  осмисленим,  активізувати  пізнавальну  активність  школярів,  вчить  дітей  мислити.  Належну  увагу  приділяє  організації  навчального  співробітництва,  формуванню  в  учнів  уміння  та  бажання  здобувати    знання,  ставитися  до  навчання  як  до  серйозної,  відповідальної  і  наполегливої  праці.  Для  цього  продумує  структуру  уроку,  глибоко  осмислює  навчальний  матеріал,  виділяє  в  ньому  головне,  визначає   методи  і  прийоми,  що  допомагають вихованцям   осмислити  і  творчо  засвоїти  тему  уроку.

Особливої  уваги  в  роботі з учнями надає розвиткові  навичок  самостійної  роботи школярів, вчить  їх спостерігати і уявляти, запам’ятовувати і порівнювати, аналізувати і класифікувати, вміти виділяти головне. Завдання, що пропонує вчитель, вимагають від учнів напруження  розумових сил, доказовості суджень і логічного мислення. Всю  роботу з будь-якого предмета спрямовую на досягнення якомога вищого кінцевого результату. Працює на учня. В дитині виховує самостійність, відповідальність, навички самоконтролю, почуття власної гідності.

   Навчальні досягнення учнів Левченко Л.Г.:

1.Всеукраїнський конкурс знавців української мови ім.. П.Яцика:Михайлик В. – 1м. в районному етапі, Юрченко О., Міщенко О. – 2м. в районному етапі.

2. Шкільна  олімпіада  з  української мови:

3.Шкільна олімпіада з математики:   

Методичні публікації: «Дидактичні  матеріали  до  уроків  навчання  грамоти  (письмо)», «Методична розробка уроку розвитку зв’язного мовлення в 4 класі на тему «Написання твору за картиною»// «Початкова освіта». Видавн. Група «Основа»,  «Методична розробка уроку математики в 2 класі на тему «Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел»// «Початкова освіта». Видавн. Група «Основа».