Розділ 5. Педагоги-лідери та найуспішніші учні гімназії

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові: Міщенко Людмила Миколаївна.

Рік народження: 08.12.1978  р.

Фах: учитель англійської мови.

Посада: вчитель англійської мови Глобинської  гімназії №1ім. В.Є.Курченка.

Педагогічний стаж: 15 років. 

Проблема, над якою працює вчитель: «Розвиток навичок діалогічного мовлення учнів з використанням інноваційних технологій на уроках англійської мови».

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати: Сутність досвіду педагога полягає у створенні умов для творчої самореалізації учнів через розвиток їх навичок і готовність вступити в діалог на міжкультур-ному рівні. Комунікативний метод при вивченні англійської мови Людмила Миколаївна реалізує через використання ситуацій спілкування та взаємодію учнів, які моделюють життєві ситуації. З метою формування комунікативної компетентності  учителька створює проблемні ситуації, пропонує письмові ро-боти у формі твору, комунікативні творчі завдання, використовує асоціативні кола. Таким чином, її вихованці навчаються висловлювати свою думку та аргу-ментовано її доводити, використовують адекватну лексику.

Учні молодшого і середнього віку набагато швидше й легше оволодіва-ють матеріалом через гру.  Міщенко Л.М. використовує різні типи ігор: ігри по ланцюжку, ігри-пантоміми, ігри-загадки, настільні ігри, ігри з картами, рухливі ігри.

Головним соціокультурним компонентом змісту навчання, як відомо, є навчальний текст. У якості навчального тексту учитель використовує як тема-тичні, краєзнавчі, художні тексти, так і діалоги (полілоги), вірші, пісні, листи, ситуативні кліше, інтерв’ю, аудіо тексти бесід з носіями мови. Головне, щоб текст був автентичним, відповідав інтересу і вікові учнів і був максимально наближеним до природної ситуації.

Одним із шляхів найбільш ефективного використання вивченого матері-алу є метод проектів. Особливу зацікавленість він викликає в учнів молодшої та середньої школи. Цей метод, на думку вчителя, дає можливість для подолання інертності та безініціативності учнів на уроках, боязна говорити  іноземною мовою через імовірні помилки при мовленні. Розвивається самостійність, активність, творчість школярів. З об’єкту навчання учень перетворюється у суб’єкт навчальної діяльності.

Важливим засобом формування комунікативної компетентності педагог вважає використання інноваційних технологій, які значно підвищують інтенсивність навчального процесу. Нові комп’ютерні технології дають можливість організувати самостійні дії кожного учня. Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового та відео супроводу й ефектів анімації. Задіюються слухові та візуальні канали сприйняття учнів, що дозволяє не тільки збільшити обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння.

Досвід є підґрунтям для досягнення результатів. Протягом останніх років учениця Людмили Миколаївни Шаповал Ю. була призером та переможцем районного етапу олімпіади з англійської мови, а цьогоріч молодий педагог та її вихованка написали науково-дослідницьку роботу «Англіцизми в українському медіа-просторі», яка зайняла ІІІ місце в обласному етапі конкурсу-захисту МАН.

          Своїми набутками Людмила Миколаївна ділиться з колегами у методичній публікації «Розвиток навичок діалогічного мовлення учнів з використанням інноваційних технологій на уроках англійської мови».


                                                                                                                                                                                                                                        
Прізвище, ім’я, по батькові: Скляр Микола Григорович

Рік народження: 19.01.1957 р.

Фах: учитель біології.

Посада: учитель біології та основ здоров’я Глобинської гімназії № 1 ім.В.Є.Курченка

Нагороди, звання: „Учитель-методист”.

Педагогічний стаж: 33 роки.

Проблема, над якою працює вчитель: „Інтерактивні методи навчання на уроках біології”.

Короткий опис роботи над проблемою та найвагоміші результати:

Сутність інтерактивної методики в тому, що навчальний процес ґрунтується на постійній активній взаємодії всіх учнів. Безперервна співпраця в тандемах „учитель – учень” і „учень – учень”. При цьому і педагог, і дитина рівнозначні суб’єкти навчального процесу. Це моделювання життєвих ситуацій, рольові ігри, диспути, в ході яких аналізується і виконується завдання. У цілому атмосфера співробітництва, взаємодії, довіри. У такому процесі педагог легко і природно стає справжнім лідером дитячого колективу.

На своїх уроках педагог активно застосовує обговорення, дискусії, роздуми, які дають учням можливість обмінюватися ідеями, враженнями, активізують розумову діяльність, навчають умінню висловлювати власні ідеї та думки, а також почути міркування однокласників, це елементи кооперативного навчання-робота в парах, ротаційні трійки, карусель, "Один-удвох-усі разом”..

        Особливо ефективними є методи взаємодіючого навчання (фронтальне навчання): «мозковий штурм» - форма колективної роботи, яка характеризується спільною спрямованістю мислення і має на меті розробку ідей та підходів до розв’язання певної проблеми, але не їх оцінку.  Застосовуються  групові методи навчання, взаємонавчання ("консультаційні центри”), рольові ігри, дослідні проекти, навчальні екскурсії, інтегровані уроки та інші. Микола Григорович використовує нестандартні уроки або їх елементи: наприклад, урок-аукціон, брейн-ринг. Розробив нетрадиційні методи проведення тематичного оцінювання знань учнів "Банк знань”, "Урок-екзамен”, "Один за всіх й всі за одного”.

Навчальні досягнення учнів Скляра М.Г.:

1.                  МАН – написано 9 науково-дослідницьких робіт, які зайняли І-і місця в районі, а на обласному рівні: І місце – 3 роботи(Ведмідь Д., Молочко М. – дві роботи), ІІ місце – 3 роботи(Буренко І., Величко Н. – дві роботи), ІІІ місце – 2 роботи(Черевань А., Буренко І.), ІV місце – 1 робота(Швець К.), дипломант Всеукраїнського етапу –  Ведмідь Д.(4 місце), призер Всеукраїнського етапу – Молочко М.(3 місце).

2.                  Протягом 2005 -2013 років постійно брали участь та стали призерами районного етапу олімпіади знавців біології, а також 5 учнів стали призерами обласного етапу(Швець К. – двічі, Молочко М., Буренко І. - двічі.)

Методичні публікації:

1.Цикл виховних заходів для різних вікових груп школярів „Шкідливі звички та їх профілактика”;

2.Методичні рекомендації „Кров і лімфа”, „Птахи”, „Задачі з генетики”.