2.12.  Пропедевтичні курси з інформатики

 

З наступного навчального року в гімназії передбачається вивчення так званого "пропедевтичного” курсу інформатики. При вивченні пропедевтики курсу учні отримують елементи знань та вмінь роботи з комп’ютерними програмами, оволодівають навичками конструювання, керування різними об’єктами (даний вид роботи йде у ігровій формі).

     Під час проведення уроків в комп’ютерному класі, особливо в молодшій школі, слід ретельно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, проводити на уроці фізкультхвилинки. Діти у цьому віці можуть на уроці працювати з комп’ютерними програмами 10-15 хвилин.

     Діти від 7 до 10 років швидко оволодівають вміннями та навичками роботи з комп’ютером, у них розвивається образне мислення, під час навчання створюється комфортний емоційний фон, розвивається їх самостійність в пізнавальній роботі, підсилюється процес індивідуалізації навчання. Навчання у цьому віці повинно йти в ігровій формі. Хоча використання ігор під час навчання не викликає значного підвищення ефективності оволодіння інформаційною культурою, але створює позитивний емоційний фон, який необхідно зберегти и перенести для подальшого навчання.

   Етапи роботи з комп’ютером:

-                 знайомство з комп’ютером починається з знайомства з правилами поведінки у комп’ютерному класі, з організацією робочого місця, гігієни труда;

-                 знайомство на початковому рівні з принципами роботи комп’ютера, роллю обчислювальної техніки в повсякденному житті та виробництві;

-                 діти переходять до знайомства з правилами роботи з клавіатурою (використовуються різні клавіатурні тренажери), мишею (використовуються найпростіші програми, роботу яких можна керувати мишею);

-                 знайомство з графічним редактором (закріплення роботи з мишею, робота з інструментами);

-                 знайомство з простим дитячим музичним редактором;

-                 робота з програмними комплексами, які підтримують вивчення матеріалу з інших шкільних предметів;

-                 паралельно йде знайомство з поняттям об’єкту (ім’я об’єкту, його властивості, функції). Але це знайомство йде на інтуїтивному рівні без складних теоретичних викладок;

-                 розв’язування логічних задач (без використання комп’ютерних програм).

     До програмних засобів, які використовуються особливо у молодшій школі висувається ряд вимог – це висока якість та відповідність психолого-дидактичним принципам. Техніка, яка використовується для дітей (особливо монітори) теж повинна відповідати високому технічному рівню.

    Комплекс „Сходинки до інформатики 2-4 класи” – це підручники, робочі зошити, диск . Програма спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».

Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі,  та носить світоглядний характер. 

     Ця програма розрахована на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, розроблена з урахуванням психологічних особливостей дітей. Кожна дитина має перед собою конкретну мету, може працювати зі швидкістю, яка відповідає рівню його особистого розвитку. Під час роботи з програмами діти не тільки отримують початкові знання з інформатики, але й розвивають пам’ять, фантазію, логічне мислення тощо.

     Головна мета пропедевтичного курсу – подолання психологічного бар’єру між комп’ютером та дитиною та оволодіння простішими навичками роботи з комп’ютером, формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в учнів молодшого шкільного віку:

*        початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві;

*        початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;

*        алгоритмічного, логічного та критичного мислення;

*        початкових уявлень та навичок роботи  з різними програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів.

При вивченні курсу «Сходинки до інформатики» кожен урок проводиться із використанням комп’ютерів. Тому на уроках класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ МОН, № 128 від 20.02 2002).

Наразі на базі Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка проходять семінари-тренінги з проблеми «Сходинки до інформатики. Особливості викладання в 2 класі». Заняття проводяться для вчителів-початківців, які почнуть викладати предмет за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. Заходи проводять методист РМК Худієнко І.В. та вчитель початкових класів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка Боровик Т.О.

Опрацьовано наступні питання:

- Мета і завдання курсу «Сходинки до інформатики».

- Структура навчальної програми.

- Характеристика умов навчання.

- Ключова та предметна ІКТ - компетентності навчального курсу.

- Характеристика змісту навчання.

- Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

- Підручники та посібники.

- Програмне забезпечення курсу.

- Методика формування початкових навичок роботи з ПЕОМ.

На практичних заняттях вчителі працювали з наступними програмами:

- GCompris (розвиваюча програма, призначена для дітей від двох до десяти років, яка містить більше сотні ігор, розвиваючих пам'ять, увагу, музичний слух, навчальних володінню мишкою і клавіатурою);

- RapidTyping (безкоштовний клавіатурний тренажер, який дозволить освоїти сліпий десятипальцевий метод друку всього за кілька уроків);

- Scratch (візуальне об'єктно-орієнтоване середовище програмування для навчання школярів молодших і середніх класів);

 Tux Paint (графічний редактор для дітей, який дозволяє використовувати різні найпростіші інструменти (пензлик, штампи, лінії, гумка, багатокутники, зірочки тощо) для створення малюнка).

Так учителі початкових класів готуються до навчання найменших школярів предмету «Сходинки до інформатики».