2.10.  Підвищення економічної компетентності управлінців

 

Потреба вдосконалення кадрів освіти загострюється кожного разу, коли відбуваються істотні зміни в соціально-економічних умовах життя суспільства. У зв’язку з переходом України до ринкової економіки з метою підвищення якості управлінської та навчально-виховної діяльності є необхідність створення неперервної економічної підготовки педагогічних кадрів. Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку українського суспільства і освіти зокрема, вимагають нових підходів і принципів управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких стають основи теорії менеджменту як науки про конкурентноздатне професійне управління. Нині у керівників ЗНЗ, розширюються функції професійної діяльності. Причина цього полягає в тому, що школа із закритої системи перетворилася у відкриту систему. Сучасний керівник повинен бути і менеджером, і фахівцем-предметником, повинен успішно здійснювати як управлінську, так і педагогічну діяльність, забезпечуючи реалізацію цілей і змісту навчально-виховного процесу і різноманітних форм міжсуб’єктних відносин у нових умовах.

Для професійного управління економічною діяльністю ЗНЗ директорам необхідні знання:

а) методологічні та законодавчо-нормативні:

-          основ трудового законодавства;

-          основ законодавства про освіту в Україні;

-          положення про середню загальноосвітню школу;

-          нормативно-інструктивних матеріалів щодо укріплення навчально-матеріальної бази, адміністративно-господарських і фінансових питань роботи школи;

б) загальнотеоретичні і методичні:

-          адміністративних методів управління;

-          економічних основ управління;

-          характеристик показників щодо ефективності економічної діяльності праці;

в) організаційно-технологічні:

-    основних функцій і аспектів управління економічною діяльністю школи;

-    методів і етапів розробки економічних рішень;

-    принципів і вимог до планування економічної діяльності в школі;

-    видів, форм і методів планування економічної діяльності школи;

-    основ фінансово-господарської діяльності директора школи;

-    вміння:

§  діагностико-прогностичні:

ü  застосовувати методи математичної статистики під час обробки зібраної документації;

ü  систематизувати й аналізувати зібрану інформацію;

ü  визначати перспективні економічні питання розвитку школи;

§  організаційно-регулятивні:

ü  специфіку економічної системи школи;

ü  об’єктів і структури управління економічною діяльністю в школі;

ü  методів і етапів розробки економічних рішень;

ü  основ фінансово-господарської  діяльності директора школи;

ü  видів і порядку здійснення матеріального стимулювання колективу;

ü  критеріїв оцінки економічної діяльності школи;

ü  основних напрямів роботи директора школи зі зміцнення матеріальної бази;

§  контрольно-коригуючі:

ü  контролювати дотримання правил діловодства у школі;

ü  контролювати фінансово-господарську діяльність школи;

ü  контролювати своєчасне та ефективне здійснення прийнятих рішень;

ü  розробляти нові економічні рішення на основі аналізу підсумкової інформації.

Директори ЗНЗ повинні мати знання і навички з менеджерських, маркетингових, господарських та фінансових питань, що є складовими їх економічної компетентності.

Для ефективного управління економічною діяльністю навчального закладу директорам ЗНЗ необхідна економічна освіта. Тому актуальним є отримання директорами ЗНЗ економічної освіти.

Важливою ланкою неперервного підвищення кваліфікації управлінців Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка  є система післядипломної педагогічної освіти, що зорієнтована на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації керівників ЗНЗ в нових умовах, забезпечивши навчання з економіки, бізнесу, менеджменту, маркетингу, інтелектуальної власності, економічної інформації та інших економічних дисциплін. На сучасному етапі економічна підготовка керівних кадрів ЗНЗ перетворюється на чинник прискореного переходу до ринкових відносин господарювання.

Економічна підготовка, будучи складовою професійно-педагогічної підготовки,  успішно здійснюється за певного організаційного та методичного забезпечення. Такими є:  навчання МО керівників ЗНЗ, участь у роботі семінарів, нарад, практикумів, вивчення передового досвіду колег, обмін досвідом у ході Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи», знайомство з новинками у фаховій періодиці, вивчення основних нормативних документів МОН України та законодавства України вцілому, опрацювання статей Маслова В. І. «Наукові засади визначення змісту підвищення кваліфікації та підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів» // «Післядипломна освіта в Україні», Маслова В. І., Чепурної Н. М., Шпак О. Т. «Управлінська компетентність керівника школи» та ін.

 

2.11.  Конкурси творчих робіт школярів

 

 У 2012-2013н.р. учні Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка брали участь у багатьох конкурсах та змаганнях. Так, у вересні відбувся місячник правових знань: районний конкурс плакатів і малюнків «Природа і людина», благодійні акції «Радість малюнкам», «Діти-дітям», акція «Ветеран». Також відбулася виставка квіткових композицій та робіт дитячої творчості для учнів 2-11 класів.

Гімназисти не залишили поза увагою і районний конкурс «Моє рідне місто».

У жовтні наші гімназисти провели День самоврядування, підготували концерти до Дня учителя та до Дня народження гімназії. Відбувся також огляд класних кімнат, операція «Чистодвір», літературний конкурс «Тобі, моя гімназіє, любов і шана» для учнів 2-11 класів. Ми брали участь у районних конкурсах знавців інформатики ім.. Остроградського та правознавчій грі «Дебати». У цьому ж місяці відбулися зустрічі з працівниками медичних установ.

У листопаді було проведено творчий конкурс з  рукоділля та дизайну для учнів 2-11 класів, зустріч з людьми різних професій та заходи по вшануванню учасників боротьби за незалежність України.

Наші гімназисти стали учасниками районних конкурсів «Птах року» та «Галерея кімнатних рослин».

Для молодших школярів відбувся конкурс «Веселий експрес». А старшокласники стали переможцями районного конкурсу психологічних театрів та районного конкурсу плакатів «Молодь за здоровий спосіб життя».

У грудні в гімназії відбувся Тиждень захисника Вітчизни, в рамках якого було проведено конкурс «Козачата»; також ми стали переможцями районного конкурсу колядок та щедрівок, провели свято до Дня святого Миколая та новорічні свята для учнів 2-11 класів.

У січні відбувся творчий конкурс «Гімназія має талант». Ми були призерами і переможцями районного конкурсу художньої самодіяльності «Веселка» та призерами районного конкурсу театральних колективів.

У березні в гімназії відбулися конкурси «Міні-міс гімназії - 2013» та «Міс гімназії - 2013»,  також ми стали призерами районного конкурсу екологічних агітбригад та переможцями Всеукраїнських конкурсів «Капелюшок, повний овочів та фруктів» та «Здоров’я може бути смачним». Також ми стали призерами конкурсу на кращу правовиховну роботу.

У квітні місяці відбувся наш традиційний фестиваль «За честь гімназії».

У травні ми долучилися до районної акції «Гордимося Великою Перемогою», провели свято до Дня виведення військ із Афганістану, також було проведено акцію «Ветеран».