Результати здачі ЗНО за шкалою 100-200 балів, %

Назва предмету

К-сть уч-нів, які взяли участь

100-123,5

124-135,5

136-150

150,5-161,5

162

-172,5

173

-

183

183,5-

190

190,5-

195

195,5-199,5

Укр..мова

43

6,98

11,63

18,60

20,93

20,93

11,63

6,98

2,33

0,00

Історія України

30

0,00

10,00

40,00

20,00

10,00

13,33

3,33

0,00

3,33

Математика

24

0,00

20,83

25,00

16,67

29,17

4,17

4,17

0,00

0,00

Фізика

5

0,00

0,00

40,00

40,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Хімія

6

16,67

33,33

0,00

0,00

33,33

16,67

0,00

0,00

0,00

Біологія

20

15,00

15,00

20,00

10,00

30,00

0,00

10,00

0,00

0,00

Географія

11

0,00

0,00

36,36

36,36

18,18

9,09

0,00

0,00

0,00

Англ..мов

7

0,00

14,29

57,14

14,29

14,29

0,00

0,00

0,00

0,00

 

2.9.    Молодіжні громадські організації

 

 У гімназії створене дитяче об’єднання «Юніор», до складу якого входять старшокласники(7колективів), жителі країни Веселкової(10 піонерських загонів) та барвінчата(4 загони). Об’єднання працює за різними напрямками роботи: екологічним, патріотичним, естетичним, спортивним, народознавчим. Діти вивчають історію рідного краю, культурні цінності, вчаться поводити себе у громадських місцях. Намагаються  корисно проводити свій вільний час і організовують дозвілля, здійснюють корисні справи, турбуються про менших товаришів.

Наше об’єднання має свій гімн та Положення про Президента.

Мета об’єднання – розкрити можливості кожної дитини, створити умови для творчої діяльності школярів згідно з їх здібностями і нахилами,у процесі якої формуються в учнів необхідні якості та навички поведінки.

Керує роботою об’єднання  парламент   на чолі з Президентом, який здійснює набір, організацію та проведення засідань комісій «Знання», «Дисципліни і порядку», культмасової комісії та пресцентру. Президентом  гімназії може бути учень, який досяг 14-літнього віку, відзначається успіхами й досягненнями в навчанні й суспільно-політичному житті гімназії, особистим авторитетом. У рамках передвиборної компанії проводиться учнівська  конференція, на якій учнів знайомляться з передвиборною програмою кандидатів на пост Президента гімназії. Далі проводиться передвиборна агітація. Президент гімназії обирається таємним голосуванням. Переможець перегонів визначається  більшістю голосів від учасників виборів. Президент гімназії обирається на 1 рік. У виборах беруть участь учні, вчителі гімназії.

За період 2007-2013 рр.  президентами гімназії були Олександр Савченко, Костянтин Боровик,  Максим Бугаєць,  Шишацька Анастасія. Останні вибори президента відбувалися у 2012-2013 н.р. Президентом було обрано Шишацьку Анастасію. Президент гімназії організовує діяльність парламенту відповідно до плану роботи гімназії, проводить навчання активу класів та систематично скликає чергові засідання парламенту гімназії, які проводяться раз у місяць. План роботи гімназії складається та затверджується парламентом на першому засіданні нового  навчального року. На цьому ж засіданні відбувається  і розподіл доручень між членами парламенту. За період 2007-2013 н.р. на засідання парламенту  виносилися питання, де  розглядалася успішність учнів, поведінки учнів. Проводилися також  спільні  засідання парламенту та Ради гімназії. Парламент приймав рішення контролювати навчання  невстигаючих учнів та надавати їм допомогу  у навчанні.

 Наше учнівське самоврядування  має двоступеневу структуру – гімназійну і класну, з чітким взаємозв’язком органів самоврядування класів  із гімназійними, тобто перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив здійснює  консультативне  педагогічне керівництво органами учнівського самоврядування обох рівнів.

Парламент Глобинської гімназії №1 поділяється на три комісії і прес-центр. Комісія «Знання» організовує виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін; допомагає учням, які не встигають, надає консультацію. Комісія поділяється на 2 відділи: господарчий та фізкультури і спорту, який організовує проведення змагань, спортивних свят, днів туризму. Традиційно у нашій гімназії проводиться день туризму для 7-х класів, конкурс «Козачата» для 6-х класів та дні здоров’я.

Комісія дисципліни і порядку здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, проводить рейди «Ранок», «Урок» та рейди – перевірки зовнішнього вигляду. На засідання комісії викликаються учні, які порушують поведінку.

Культмасова комісія організовує загальношкільні свята, роботу клубу КВК, конкурси, виставки. Культмасова комісія має два відділи ; «Здоров’я» та раду друзів барвінчат.

Прес-центр інформує  учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у гімназії, та допомагає черговому класу випускати газету «Голос гімназії».

 Парламент гімназії  у 2009 р. ініціював проведення рейтингу старшокласників та конкурсу «Кращий клас» між 5-8 класами. З того часу щорічно парламентом приймається рішення про нагородження стипендією гімназистів 11-х та 9-х класів, які за рейтингом мають найбільшу кількість балів. Кандидатури претендентів на стипендію виносяться на голосування і більшістю голосів парламент обирає стипендіатів. Також рішення парламенту обирається і клас-переможець конкурсу «Кращий клас».

Члени парламенту організовують змістовне дозвілля учнів з урахуванням їхніх інтересів, залучають дітей на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ. Так, стало  доброю  традицією проведення парламентом Глобинської гімназії №1 ім.В.Є.Курченка благодійних акцій «Діти-дітям», «Радість малюкам», у рамках яких збирається одяг та іграшки і передається дітям із малозабезпечених сімей. Членами парламенту організовуються  та проводяться  концерти  у Будинку  ветерана, акції «Турбота», «Ветеран» , зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни .

Культмасова комісія організовує проведення традиційного фестивалю «Гімназія має таланти», новорічних ранків та вечорів, конкурсів «Ведучий року», «Міс гімназії», «Кохання з першого погляду», фестивалю «За честь гімназії» та концертної програми до Дня народження гімназії. Протягом семи останніх років напередодні Дня вчителя парламент проводить День самоврядування. У цей день учні стають повноправними дорослими господарями навчального закладу : проводять уроки та самостійно вирішують інші питання  щодо роботи гімназії у цей день.

За останні сім років роботи  парламент  проявив себе як дієвий орган учнівського  самоврядування, якому під силу організовувати змістовне дозвілля учнів та вирішувати питання гімназійного життя.