2.6.    Профільне навчання

 

           У гімназії створено умови для варіативності навчання.

                Учні 5-8 класів мають факультативні заняття з таких предметів :

5-А кл – «Народознавство», «Російська  мова»,  «Культура поведінки»;

5-Б кл –   «Народознавство», «Російська  мова»,  «Культура поведінки»;

6-А кл – «Народознавство», «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини» ;

6-Б кл  - «Російська  мова»;     

7-Акл - «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини» ;

7-Б кл – «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини» ;

8-А кл – «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини», «Рідний край», «Екологія»;

8-Б кл -  «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини», «Практикум з культури українського мовлення», «Основи театрального мистецтва»;

9-А кл – «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини», «Розв’язання рівнянь вищих степенів” ;

9-Б кл - «Російська  мова»,  «Історія Полтавщини», «Практикум з культури українського мовлення» ;

Старші класи гімназії навчаються за такими профілями : 

                10А кл -  українська філологія;

                10Б кл – історичний;

                11А кл - українська філологія;

          11Б кл – географічний;

                11Вкл  – універсальний.

Згідно профілів у старших класах вибрані факультативи :

                10-А кл – «Історія Полтавщини», «Основи теорії літератури», «Виразне читання», «Основи комп’ютерної графіки”;

                10-Б клас – «Визначні постаті України», «Історія Полтавщини», «Основи комп’ютерної графіки», «Ділова людина. Шляхи становлення»,;                            

                11-А клас – «Література української діаспори», «Малі та середні жанри художньої прози у світовій літературі ХІХ-ХХІ століть», «Основи Інтернет»;

          11-Б клас – «Політична географія», «Основи Інтернет», «Курс довузівської підготовки»;

                11-В клас – «Історія України ІІ половини ХХ століття», «Розв’язання рівнянь і нерівностей”, «Основи Інтернет», «Курс довузівської підготовки».

 

2.7.    Психологічний супровід навчально-виховного процесу

 

У Глобинській гімназії №1 ім. в.Є.Курченка здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу.

 Особливу увагу практичного психолога було звернено на послідовну роботу з дітьми з особливими потребами. З ними було проведено 36 корекційно-розвивальних занять.

Вперше за останні роки пріоритетним у роботі практичного психолога була робота з учнями початкової школи:

1.             Здійснювався системний моніторинг учнів 1-5-х класів. Вивчався рівень адаптованості учнів до навчання в гімназії, до нових вимог і завдань.

2.             Проведено індивідуальне та групове діагностування психічних пізнавальних процесів, характерологічних особливостей кожного учня, мотивації до школи, сфери потреб і емоцій.

3.             Учням 1-4-х класів надавались індивідуальні консультації, якими було охоплено 278 учнів. Груповим психоконсультуванням були охоплені 497 учні.

Головним змістом консультування були поради та рекомендації щодо подолання страхів і фобій, невпевненості у власних силах, не сформованість емоційно-вольової сфери, розвиток пізнавальних процесів, проблеми міжособистісного спілкування, формування потреб, взаємодії з навколишнім світом.

4.             Започатковано «Службу психологічної допомоги» батькам першокласників, основним змістом роботи якої були просвітницька та консультативна складові. Нею було охоплено 40 батьків першокласників.

5.             Корекційно-розвивальна та відновлювальна робота в початковій школі була визначальною в діяльності практичного психолога гімназії. Заняття були спрямовані на розвиток уяви, уваги, пам’яті, логічного мовлення, мислення, на навчання  командним діям та стилю безконфліктного спілкування, на зниження рівня агресивності в дитячому середовищі, зміцнення психічного здоров’я.

6.             Вперше у початковій школі були проведені «години психології» та Тиждень психології.

 Робота з «групою ризику» вимагала постійної уваги, значних зусиль і часу. Щотижневі заняття вирішували конкретні проблеми й завдання кожного учасника групи.

Як наслідок – жоден учень з «групи ризику» не випав з навчально-виховного процесу, не вдався до деліквентних, девіантних, асоціальних вчинків, не скоїв правопорушення чи злочин.

Вперше були проведені інтегровані уроки вчителів-предметників з практичним психологом гімназії. Практичним психологом були відвідані уроки читання, математики, історії, літератури, трудового навчання, фізичної культури англійської мови, БЖД у 1-10-х класах.

Індивідуальним психодіагностуванням були охоплені 560 гімназистів 5-11-х класів, 53 вчителів, 44 батьків, а груповим  - 2976 гімназистів.

Надано індивідуальних психоконсультацій гімназистам 5-11-х класів.

Груповим консультуванням було охоплено 3627 учнів 5-11-х класів, 126 вчителів, 589 батьків.

Індивідуальною корекційно-розвивальною та відновлювальною роботою були охоплені 67 учнів 5-11-х класів, а груповою – 2967.

Просвітницькою та профілактичною діяльністю були охоплені всі гімназисти й педагогічний колектив. Постійно діяли пересувний стенд «Думка» та «Психологічні вікна». Були проведені 4 «круглі столи» для учнів 9-11- класів.

 

2.8.    Результати участі в ЗНО

 

Важливим показником навчально-виховного процесу в гімназії є здача ЗНО її випускниками.

Учителі нашого навчального закладу ознайомилися з результатами  ЗНО-2012, обговорили  основні труднощі учнів при виконанні завдань, проаналізували основні помилки, виявили повторюваність помилок, визначили їх причини, спробували обрати методи і прийоми навчання предмета, які допоможуть уникнути недоліків. ШМО склали для педагогів методичні рекомендації з підготовки учнів до ЗНО з урахуванням рівня навчальних досягнень, прогнозу предметів тестування, виробили план роботи з підготовки до ЗНО (відібрали основні теми).

Було складено зразкові плани повторення навчального матеріалу, необхідного для успішної здачі ЗНО, і роботи факультативних курсів з підготовки учнів до ЗНО.

Педагоги на засіданнях МО ділилися своїми набутками щодо роботи в тому чи іншому напрямку підготовки учнів до ЗНО. Рекомендовано було дібрати матеріали для підготовки учнів до підсумкової атестації, ЗНО, провести консультації з предмету.  Також важливо провести роботу з формування в учнів 11-х класів навичок правильного заповнення бланків відповідей ЗНО.

 Педагоги  нашого навчального закладу проводять підготовку та періодичне оновлення матеріалів до атестації, ЗНО з предмету.  У тому числі звертається увага на роботу з Інтернет-ресурсами з підготовки до підсумкової атестації, до ЗНО.

Теми консультацій з учнями:

-          Вибір оптимальної кількості іспитів.

-          Знайомство з джерелами інформації та Інтернет-ресурсами.

-          Визначення початкового рівня підготовки (моніторингові контрольні з базових предметів).

-          Вибір оптимальної стратегії виконання завдань ЗНО.

-          Знайомство з бланковою документацією та правилами її заповнення.

-          Поради лікаря і психолога з підготовки до ДПА, ЗНО.

-          Підготовка опорних конспектів з основних питань курсу.

-          Напрямки роботи з підготовки до підсумкової атестації, до ЗНО психологічної служби гімназії:

-          Вивчення професійних напрямків учнів 10-11-х класів.

-          Виявлення закономірностей, пов’язаних з вибором предметів для проходження підсумкової атестації, ЗНО.

-          Діагностика учнів 10-11-х класів.

-          Діагностика батьків (осіб, які їх замінюють) учнів 10-11-х класів.

-          Індивідуальні консультації учнів, учителів-предметників, батьків (осіб, які їх замінюють).

-          Проведення аутотренінгів з учнями перед підсумковою атестацією.

Напрямки роботи класних керівників 11-х класів з підготовки до підсумкової атестації, до ЗНО:

-          Підготовка документів для формування бази даних випускників.

-          Ознайомлення учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) з нормативними документами по підсумковій атестації, ЗНО.

-          Моніторинг учнів 11 класу з розподілу предметів по підсумковій атестації, ЗНО.

-          Контроль за відвідуваністю учнями консультацій з підготовки до підсумкової атестації, до ЗНО.

-          Проведення індивідуальних консультацій з учнями та їхніми батьками (особами, які їх замінюють).

-          Взаємодія з психологічною службою гімназії.

Результатом проведеної роботи є рівень здачі ЗНО випускниками навчального закладу.