ГЛОБИНСЬКА  РАЙОННА РАДА
        ГЛОБИНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1 ім.
В.Є. КУРЧЕНКА

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 ПРО РОБОТУ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

 ПРЕДМЕТНИХ КАФЕДР

ГЛОБИНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1

ІМ. В.Є.КУРЧЕНКА

У 2012-2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛОБИНЕ

2013

 

 

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новаторських ідей, передових підходів у викладанні предмета. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу. І як наслідок – підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У 2012-2013н.р. педагогічний колектив Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка продовжував працювати над загальною методичною проблемою навчального закладу «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання». Дана проблема є багатоступеневою. У стислий термін розв´язати її неможливо. Тому ми розбили цю роботу на перспективні етапи.  У 2012-2013н.р. основна увага приділася «Розвитку та самореалізації учителя та учня».

         У Глобинській гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працює 7 методичних об’єд-нань предметних кафедр:

а\ вчителів укр.мови і літератури\кер.Шаповал Н.А.\

б\ іноземної філології\кер.Перевьорткіна Л.Г.\

в\ математики і фізики \кер.Перекрест Н.А.\

г\ хімії та біології \кер.Джусь А.О.\

д\ історії та географії \кер.Шутько О.В.\

е\ естетичних наук \кер.Рєзнік Л.І.\

є\ початкових класів \кер. Жадан О.Ю\

Усі МО протягом 2012-2013 н.р. працювали згідно планів роботи

             Методичне об’єднання вчителів історії та географії працювало над проблемою: «Впровадження інноваційних методів при формуванні   умінь та навичок». Кафедра налічує сім чоловік:

-       Шутько О.В., завідуюча кафедрою, учитель I кваліфікаційної  категорії, викладач історії. Працює над проблемою «Особистісно орієнтоване навчання»;

-       Телюра Н.В., учитель вищої кваліфікаційної  категорії, «Старший вчитель», викладає географію, економіку.  Працює над проблемою: «Формування умінь, понять та навичок шляхом використання інноваційних технологій»;

-       Вакуленко Н.Г., учитель вищої кваліфікаційної  категорії, «Старший вчи-тель». Викладає історію, географію. Працює над проблемою  «Використання інноваційних технологій у вивченні історії»;

-       Тисленко Л.О., учитель вищої кваліфікаційної  категорії, викладач географії. Працює над проблемою «Створення позитивної мотивації, здобуття географічної освіти і використання сучасних методів і прийомів навчання»;

-       Жук С.В., учитель I кваліфікаційної  категорії, викладач географії, історії.

    Працює над проблемою «Інноваційні технології на уроках географії»;

-        Макайда С.О., учитель I категорії, викладач історії, правознавства. Працює над проблемою «Сучасні методи викладання курсу історії та пра-вознавства»;

-        Шутько Л.І., учитель II категорії, викладач історії. Працює над проблемою «Вивчення понять на уроках історії».

Робота вчителів методичного обєднання проводилася згідно затвердже-ного  плану. Регулярно, двічі на семестр, відбувалися засідання членів метод-обєднання. На початку навчального року опрацьовувались пояснювальні запи-ски до програм, визначались головні завдання і проблеми, обговорювалися пи-тання методики викладання предметів у різних класах. Приділялася особлива увага веденню журналів, правильному веденню записів у них. Слухали виступи учителів з досвіду роботи.

Обговорювалися наступні доповіді: « Шляхи активізації діяльності учнів на уроках історії»(доповідала Шутько О.В.), «Форми і методи вивчення географічної номенклатури»(доповідав Жук С.В.)

Педагоги кафедри брали участь у підготовці та проведенні олімпіад з історії, географії, правознавства та економіки.  Бідаш Дарина зайняла I місце у районній олімпіаді з географії (учитель Телюра Н.В.). Учитель Макайда С.О.підготував команду у складі Кір’ян К., Теслі В., Буренко І., Удод Ж. для участі в  інтелектуальній  грі «Дебати». Команда завоювала I місце в районних змаганнях та ввійшла до п’ятірки кращих на обласних змаганнях.

На засіданні МО було заслухано звіт наукового керівника МАН Шутько О.В. Разом з ученицею 11-А класу Донченко В. вона підготувала науково-до-слідницьку роботу «Глобинщина в період хрущовських реформ: здобутки і про-рахунки», яка стала призером районного етапу конкурсу-захисту МАН.

З 4.03 по 11.03 2013р. проводився тиждень історії, географії та право- знавства, під час якого було проведено правовий марафон, учні переглянули фільми: «Історія України. НТН. Національно-визвольна війна Б.Хмельницько-го», « The Soviet Story DUAL – 2008 AVC» (український переклад), були роз-повсюджені листівки на історичну тематику «Цікава історія», проведено гео-графічну вікторину «Рекорди України», організовано фото-вернісаж «Ми тут були» та історичний конкурс «Щасливий випадок».

Учителі- предметники були учасниками районних семінарів, відвідували відкриті уроки учителів-колег, вивчали передовий досвід, обговорювали нови-ни  наукової та методичної літератури.

            Перед  державною підсумковою  атестацією опрацьовувалися інформа-ційні документи.

           Кафедра англійської мови, світової літератури і російської мови включає таких учителів:

-       Перевьорткіна Л.Г. -  завідуюча кафедрою, учитель  англійської мови, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 22 роки, працює над проблемою «Системний підхід до розвитку умінь писемної комунікації»;

-       Полевікова Т.І. -  учитель англійської мови, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, «Учитель-методист», педагогічний стаж 44 років, працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій та методів»;

-       Кацай Т.І. – учитель англійської мови, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, «Учитель-методист», педагогічний  стаж  39 років, працює над проблемою «Ефективні шляхи підвищення мотивації учнів на уроках англійської мови»;

-       Зароза О.В. – учитель англійської мови, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, «Старший учитель», педагогічний стаж 38 років, працює над проблемою: «Розвиток навичок монологічного мовлення на уроках англійської мови»;

-       Міщенко Л.М. – учитель англійської мови, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії,  педагогічний стаж 15 років, працює над проблемою: «Розвиток діалогічного мовлення з використанням інноваційних технологій на уроках англійської мови»;

-       Павленко А.М. – учитель англійської мови, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 10 років, працює над проблемою: «Самостійна робота на уроках англійської мови»;

-       Скляр К.І. – учитель російської мови і світової літератури, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 12 років, працює над проблемою: «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках світової літератури»;

-       Даценко Н.М. – учитель російської мови і світової літератури, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 35 років, працює над проблемою: «Навчання етики дискусійного спілкування російською мовою»;

-       Фесенко Л.А. – учитель російської мови та світової літератури, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 15 років, працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей на уроках світової літератури»;

-       Корсун Ж.М. – учитель російської мови та світової літератури, спеціаліст  вищої кваліфікаційної категорії, педагогічний стаж 18 років, працює над проблемою: «Розвиток критичного мислення на уроках світової літератури».

   Учителі кафедри англійської мови, російської мови, світової літерату-ри протягом минулого навчального року працювали над такими проблемами:

1)             підвищення мотивації учнів вивчення іноземної мови;

2)             удосконалення навичок діалогічного і монологічного мовлення на уроках іноземної мови з використанням інноваційних технологій;

3)             впровадження мовного портфоліо;

4)             розвиток навичок самостійної роботи на уроках іноземної мови;

5)             активізація пізнавальної діяльності на уроках світової літератури;

6)             формування навиків критичного мислення на уроках світової літератури;

7)             виховання високої читацької та загальної  культури естетичного смаку школярів.

Протягом року проведено чотири засідання методичного об`єднання, на яких вирішувалися  навчальні проблеми вчителів англійської мови, російської мови та світової літератури. Учителі обговорювали проблеми підготовки до шкільної та районної предметних олімпіад, особливості викладання англійської мови в першому класі, використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій на уроках, впровадження проектних технологій  на уроках англійської мови, російської мови та світової літератури..

У 2012-2013 навчальному році проходили чергову атестацію Кацай Т.І., Даценко Н.М. та Скляр К.І. Учителі провели відкриті уроки: «Найкращі винахо-ди людства»(Кацай Т.І.), «Сильний людський характер в екстремальній ситу-ації» (за оповіданням Джека Лондона  «Любов до життя»)»(Даценко Н.М.)   та «С.Маршак. «Дванадцять місяців». Казкові мотиви в п'єсі» (Скляр К.І.). Учителі кафедри відвідали відкриті заходи та провели подальше їх обговорення.

Учителі МО та їх вихованці брали активну участь у предметних олімпіадах.

Досягнення

учнів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

2012-2013н.р.

Прізвище, імя учня

Клас

Предмет

Рай.

етап

Учитель

11

Шаповал Юлія

10

Англ..мова

1

Міщенко Л.М.

12

Обушна Єлизавета

10

Рос.мова

1

Даценко Н.М.

14

Удод Жанна

11

Рос.мова

2

Корсун Ж.М.

15

Бакало  Юлія

9

Рос.мова

2

Даценко Н.М.

18

Тютюнник Аліна

10

Англ..мова

2

Кацай Т.І.

21

Таранець Альона

10

Англ..мова

3

Міщенко Л.М.

 

          Протягом року учителем Корсун Ж.М. разом з ученицею 11-Акл. Кір’ян Катериною було написано наукову роботу зі світової літератури «Новела "Портрет містера В.Г." О. Вайльда в контексті художньої шекспіріани», яка посіла ІІ місце на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, а учителем Міщенко Л.М. разом з ученицею Шаповал Ю.(10-Бкл.) було підготовлено і написано науково-дослідницьку  роботу з англійської мови «Англіцизми в українському медіапросторі», яка зайняла ІІІ місце в обласному етапі конкурсу-захисту МАН.

         Відповідно до річного плану роботи гімназії з 10 по 14 грудня  2012р. проходив Тиждень іноземної мови. Ця подія була присвячена традиціям Великобританії, святкуванню Різдва та Нового року в англомовних країнах.  У рамках цього тижня було проведено конкурс газет, присвячених Великобрита-нії, традиціям святкування Різдва та Нового року в англомовних країнах(9-11 класи), конкурс новорічних листівок(5-6 класи), конкурс на краще декламува-ння віршів, присвячених Новому року(5-ті класи), розгадування кросвордів і пазлів з англійської мови(4-ті класи). Учні  7-8 класів підготували реферати «Звичаї та традиції англомовних країн». Усі заходи проводилися згідно затверд-женого плану з метою розвитку пізнавального інтересу учнів до вивчення іноземних мов.

З 28.01.2013р. по 01.02.2013р.  проходив Тиждень світової літератури та російської мови. Його організація була спрямована на поглиблення й поширення отриманих на уроках знань. Організатори Тижня вважають, що чим більша кількість учасників буде залучена до цього процесу, тим вдалішим, цікавішим та ефективнішим буде захід. Цьогоріч учасники планування вирішили змінити щорічні звичні методи та прийоми проведення тематичного Тижня, спробували внести щось нове, цікаве, небуденне, щоб цей захід став справжнім святом літератури в гімназії. Адже предметний тиждень – це  результати спільної творчої праці вчителів та учнів, сплеск фантазії та емоцій, можливість самоствердитися дорослих та дітей.

Заходи у рамках Тижня світової літератури  та російської мови проводилися згідно затвердженого плану. Було проведено анкетування учнів 7-11 класів з метою виявлення їх літературних уподобань