2.2.    Початкова школа – основа шкільної освіти

 

Протягом 2012-2013  навчального року учителі початкових класів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працювали над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Всі вчителі зосереджували велику увагу на збереженні життя та здоров’я дитини. При цьому впроваджували в життя різноманітні здоров’язберігаючі технології. А діти, в свою чергу, усвідомлювали цінність здоров’я, його значення в житті кожної людини.
Вчителі та вихователі підвищили свій методично-науковий рівень. Посилили увагу щодо використання у своїй роботі ефективних форм навчання. Так,  С.І.Бабко  велику увагу приділяє збереженню здоров’я  дітей. Разом із           Т.О. Боровик вони створили творчу групу «Крок до здоров’я ». З цією метою впроваджують нетрадиційні фізкультхвилинки (гімнастика для очей, пальчикова гімнастика), постійні ігри на свіжому повітрі.

Вчителі початкових класів застосовують інтерактивні технології, новітні оздоровчі технології, оволодівають комп’ютером, впроваджують в життя електронне програмне забезпечення.

Левченко Л.Г., Ращупкіна Н.В., Романко О.В. творчо працюють з учнями, зосереджують увагу на тому, що найбільше цікавить дитину. Педагогічними працівниками початкових класів у 2012 – 2013н.р. було створено такі навчально-методичні посібники: "Дидактичні матеріали до уроків навчання грамоти” (Левченко Л.Г.), "Диференціація домашніх завдань” (Романко О.В.), "Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках у початкових класах” (Ращупкіна Н.В.).Особливу увагу вчителі приділяють збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів

 .

 

Вчителі та вихователі  методоб’єднання брали активну участь у житті школи та обговоренні важливих проблем протягом всього навчального року. На засіданнях круглого столу кафедри ділились досвідом з таких питань: "Розвиток творчих та дослідницьких здібностей учнів на уроках” (Проценко Ж.О.), "Впровадження теорій гуманної педагогіки” (Крутоголова Л.В.), "Педагогічні основи реалізації здоров’язберігаючих технологій для збереження здоров’я молодших школярів” (Таранець А.Ю.), "Вплив психічного здоров’я молодших школярів під час адаптації в навчально-виховному процесі” (Калчугін В.М.).

 

Велику увагу приділяють визначенню методів і форм роботи з обдарованими дітьми. Серед початкових класів були проведені олімпіади з математики і рідної мови, де були визначені переможці з цих дисциплін. Учні гімназії взяли участь у районному та обласному конкурсі знавців української мови, де перемогу отримали учні 3-А класу Михайлик В. (І місце) та Міщенко О. (ІІ місце), вчитель Левченко Л.Г. і учень 4-А класу Мартиненко Р.(ІІІ місце), вчитель Ращупкіна Н.В.

Невід’ємною частиною значної кількості уроків є використання інтерактивних технологій, де, поряд з іншими, значне місце займають такі технології як "Вилучи зайве”, "Роз’єднай слова”, "Криголам”, "Скринька скарг”, "Морський бій”, "Мікрофон”, "Робота в парах”, "Акваріум”, "Робота в малих та великих групах”, "Ротаційні трійки” тощо. Багато часу відводиться проектній діяльності з учнями. При роботі з дітьми мають місце короткотривалі, середньотривалі та довготривалі проекти. Вони є вдалими як на уроках, так і на виховних годинах. Так учні  3-А класу (вчитель Левченко Л.Г.) розробили проект  «Українська зима», який було відзначено як кращий серед учнів початкової школи.

 

Належну увагу приділяють педагоги початкової школи  проведенню екскурсій, спостереженню за природою, збиранню природного матеріалу та виготовленню з нього різноманітних виробів, залученню дітей до трудової діяльності.

Педагогічний колектив велику увагу приділяє виготовленню роздаткового матеріалу для диференційованих завдань, відпрацьовує раціональні способи, методи навчання і виховання, які давали б позитивні результати в умовах школи при опрацюванні даної проблеми.
Методичне об’єднання вчителів початкових класів продовжуватиме працювати над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти.

Всю роботу планується спрямувати на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання і вміння та вміли застосовувати їх у майбутньому житті.