Розділ 2.  Зміни у навчальному закладі за останній рік

                                     

2.1.    Напрямок модернізації навчального закладу

 

Навчально-виховний процес у 2012 -2013н.р.  у Глобинській гімназії №1 ім. В.Є.Курченка був організований з метою забезпечення  оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей.

Упродовж останніх років педагогічний колектив Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працює над науково-методичною проблемою «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання». Дана проблема є багатоступеневою. У стислий термін розв´язати її неможливо. Тому ми розбили цю роботу на перспективні етапи.  У 2012-2013н.р. основна увага приділялася «Розвитку та самореалізації учителя та учня».

Сьогодні Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є.Курченка – це:

·         школа І ступеня: 8 класів, 170 учнів;

·         школа ІІ ступеня: 10 класів, 237 учнів (допрофільна освіта за напрямками: природничий, української філології, математичний );

·         школа ІІІ ступеня: 5 профільних класів, 116 учнів:

- української філології: 10-А клас, 28 учнів;

- історичний профіль: 10-Б клас, 27 учнів;

- української філології: 11-А клас, 23 учні;

- географічний профіль: 11-Б клас, 20 учнів;

- універсальний профіль: 11-В клас, 18 учнів.

Педагогічний колектив Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка  налічує  62 викладачі, з них 7 методистів, 12 старших вчителів, 7 відмінників освіти, 14 учителів мають вищу категорію.

 

У 2012-2013 н.р. була проведена певна робота стосовно вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Проатестовано 13 вчителів; усі вони підготували і провели відкриті уроки, здали матеріали з описом досвіду роботи у методичний кабінет; пройшли курсову перепідготовку.

У процесі роботи над загальношкільною проблемою активно працювали методичні об’єднання всіх предметних кафедр. У плани робіт м/о внесено вивчення і обговорення теоретичних питань, практичні заняття /взаємовідвідування уроків/ з подальшим обговоренням. Значну увагу  приділялось самоосвіті вчителів.

   Учителів гімназії об’єднано у 7 предметних кафедр:

а\ укр.мови і літератури\кер.Шаповал Н.А.\

б\ іноземної мови \кер.Перевьорткіна Л.Г.\

в\ математики і фізики \кер.Перекрест Н.А.\

г\ хімії та біології \кер.Джусь А.О.\

д\ історії-географії \кер.Шутько О.В.\

е\ естетичних наук \кер.Рєзнік Л.І.\

є\ початкових класів \кер. Жадан О.Ю\

Керівники кафедр увійшли до складу методичної ради гімназії.

З метою підвищення професійного рівня вчителів, вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду в школі традиційно проводяться конкурси «Учитель року». Цьогоріч на базі гімназії проведено районний конкурс „Учитель року - 2013”. Учасником конкурсу став Жук С.В., який посів ІІ місце у номінації ««Інформатика».

Результати

участі педагогів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка

у конкурсі «Учитель року»

 

Роки

2007-2008н.р.

2008-2009н.р.

2010-2011н.р.

2011-2012н.р.

2012-2013н.р.

Учасники

2

2

3

3

1

Переможці 

-

1

1

1

-

Призери

2

1

2

2

1

 

Педагоги навчального закладу Корсун Ж.М., Левченко Л.Г., Шаповал Н.А., Кацай Т.І., Полевікова Т.І. взяли активну участь в обласному  фестивалі «Золотий фонд уроків Полтавщини» і були відзначені дипломами.

Учителі гімназії стали активними учасниками Всеукраїнської естафети педагогічних інновацій «Нові горизонти української школи», у ході якої  здійснили обмін досвідом з колегами з Градизької гімназії ім.. О.Білаша.

Одним із  пріоритетних напрямків розвитку сучасної школи є упровадження нових інформаційних технологій в освітній процес. Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних  технологій в управлінській, навчально-виховній діяльності школи. У зв’язку з цим, ми прагнемо забезпечити підвищення компетентності педагогів, які працюють в умовах широкого застосування засобів інформаційних і комунікаційних технологій в освітньому просторі гімназії, нові взаємовідносини учня й учителя. Найважливішим завданням шкільного курсу інформатики є формування інформаційної компетентності та культури учня, який має використовувати комп’ютер як універсальний інструмент для роботи з інформацією. Розвиток інформаційної культури учня є необхідною умовою для успішної адаптації до життя в інформаційному суспільстві, для подальшого навчання та праці. Ще одна важлива складова ефективного функціонування інформаційного середовища навчального закладу  - це вчитель. Зацікавити та навчити вчителів використовувати інформаційні технології для навчання – таке завдання поставила перед собою адміністрація гімназії, створюючи умови для підготовки та проведення уроків з використанням ІКТ. У школі працюють 2 кабінети, обладнаних мультимедійним комплексом, - біології та інформатики, триває робота над  створенням  ще трьох таких кабінетів – математики, історії та географії  й  інформатики для початкових класів.

У гімназії є доступ до системи Інтернет, що дозволяє забезпечити доступність до ресурсів усього інформаційного середовища.

 

2.2.    Початкова школа – основа шкільної освіти

 

Протягом 2012-2013  навчального року учителі початкових класів Глобинської гімназії №1 ім. В.Є.Курченка працювали над впровадженням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Всі вчителі зосереджували велику увагу на збереженні життя та здоров’я дитини. При цьому впроваджували в життя різноманітні здоров’язберігаючі технології. А діти, в свою чергу, усвідомлювали цінність здоров’я, його значення в житті кожної людини.
Вчителі та вихователі підвищили свій методично-науковий рівень. Посилили увагу щодо використання у своїй роботі ефективних форм навчання. Так,  С.І.Бабко  велику увагу приділяє збереженню здоров’я  дітей. Разом із           Т.О. Боровик вони створили творчу групу «Крок до здоров’я ». З цією метою впроваджують нетрадиційні фізкультхвилинки (гімнастика для очей,